OudWeb-nieuwsbrief 2022

 

 zomer  2022

Beste mensen, 

 

Nu zijn zeven OudWeb-reeksen online beschikbaar. U vindt alle informatie op www.OudWeb.nl/oudweb-reeksen

Nieuw: de kleurrijke wereld van Ravenna
Ravenna is een brug tussen oudheid en middeleeuwen, een smeltkroes van west & oost, van Romeinen, Grieken en 'Barbaren'. In deze OudWeb-reeks bekijken we in detail de schitterende mozaïeken in het zgn. mausoleum van Galla Placidia, twee doopkapellen, de Sant' Apollinare Nuovo, de San Vitale & de Sant' Apollinare in Classe. Behalve een kennismaking met Galla Placidia – de dochter, de halfzus, de eega en de moeder van keizers –, keizer Justinianus en de (aarts)bisschoppen van Ravenna is er veel aandacht voor de filosoof in purper, zoals de Ostrogoot Theoderik door een tijdgenoot werd genoemd. Ravenna beleefde tijdens zijn bestuur een bloeiperiode en hij werd vergeleken met keizer Trajanus en de oudtestamentische koning David. Hij was uiterst zorgvuldig in het toepassen van rechtvaardigheid ... hij beschermde het land en zorgde dat het geen hinder had van ronddwalende barbaren; hij was een wijs en krachtig man! Alle bestuurders van Ravenna, ook al waren ze er nooit geweest zoals keizer Justinianus, vereeuwigden hun aanwezigheid in de stad met kleurrijke mozaïeken waarin zijzelf en hun hofhouding zichtbaar waren voor de Ravennati. 
Ik heb een voorproefje gemaakt (16 minuten) hier te bekijken:

 

 

OudWebinars Ik krijg de indruk dat u zeer hebt genoten van mijn oud-nieuwjaarsverhaal. Reden voor mij om (tijdelijk) te stoppen met de verhalen uit de Shahname (erg arbeidsintensief) en korte, op zichzelf staande dieren-fabels uit Kalila & Dimna te vertellen! Zoals de nieuwste: de vliegende schildpad!
U kunt het verhaal zien & horen op mijn OudWebinar-pagina.

 

HOVO In het najaar geef ik twee HOVO-online-college-reeksen. Een over de Etrusken (HOVO Utrecht) en een over keizer Augustus & zijn PR (HOVO Leiden). Alle informatie vindt u hier.

 

U weet het, elke vraag en e-mail van u beantwoord ik zo spoedig mogelijk.

Een fijne & lekker warme zomer toegewenst!

 

Annet van Wiechen