boek: germanen & christendom

 

De Germanen en het christendom:
Een bewogen ontmoeting in de 5de-7de eeuw
Pierre Trouillez
Utrecht: Uitgeverij Omniboek, 2019
362p., 6 kaartjes - ISBN 978-94-019-14734

 

Pierre Trouillez (1946) is emeritus-hoogleraar Kerkgeschiedenis en Godsdienst-wetenschappen in Antwerpen, Hasselt, Leuven en Brussel. Hij geeft in dit boek de vroege geschiedenis van christelijk Europa. Tijdens de volksverhuizingen van de 5e tot 7e eeuw trokken Germaanse stammen dwars door Europa en vestigden zich in het zuiden van Europa en in het noorden van Afrika. Tijdens deze migraties kwamen de Germanen in contact met het christendom. Trouillez schetst aan de hand van historische figuren zoals Leo de Grote, Theodorik, Boëthius, Benedictus van Nursia en Gregorius van Tours de politieke en historische gevolgen van de kerstening.

In de eerste vier hoofdstukken gaat de auteur in op de laat-Romeinse wereld en de migratie van de verschillende Germaanse stammen. Hfd. IV brengt de lezer met de Vandalen in Noord-Afrika (donatisten, kerkvader Augustinus, Fulgentius) en hfd. V gaat over Ostrogotisch Italië (ariaan Theodorik, Benedictus en Byzantijnse veroveringen). Na een hfd. over Grgeorius de Grote gaat hfd. VII over Visigotische Spanje (erfenis van Priscillianus, arianisme, Isidorus van Sevilla). Daarna de kerstening (hfd. VIII) van het Frankische rijk (Clovis), de opmars aldaar van het kloosterleven en de nieuwe zuurstof uit Ierland. Het laatste hoofdstuk behandelt enkele aspecten van het kerkelijk leven (doopsel, verkondiging, zonde & vergeving, caritas). Als laatste zijn enkele verhelderende kaarten, bibliografie, eindnoten en personenregister toegevoegd.

Aanrader voor iedereen die enig 'grip' wil krijgen op de fascinerende, maar ingewikkelde (religieuze) geschiedenis tussen oudheid en middeleeuwen!


© conens & van wiechen drs A. van Wiechen