romeinse wereld

Romeinse resten, ruïnes ..... als je wilt, vind je er stilte, vergankelijkheid, glorie ... maar ook de mens van toen. Mozaïeken, inscripties, reliëfs, beelden, bakstenen en sarcofagen, we komen van alles tegen. 
Op OudWeb.nl loopt U dwars door rijkversierde huizen, door een overdekte markt, door gigantische tempels...

● Asia Minor (Turkije)
Hadrianus reisde graag en vaak door Asia Minor. Hij stelde zich persoonlijk op de hoogte van administratieve en bestuurlijke zaken, bewonderde eeuwenoude monumenten, liet havens verbeteren etc. Zijn verblijf werd in sommige steden zó gewaardeerd dat men generaties later nog Hadrianus-aankomst dag vierde.

Athene
Hadrianus  verbleef dan ook graag in Athene. Als geen andere keizer kende Hadrianus zijn enorme rijk van dichtbij en gaf het oostelijke, Griekse deel een eigen culturele hoofdstad: Athene.

Baalbek - Heliopolis in Libanon
Indrukwekkende resten van een belangrijk Jupiter-tempel. Zelfs de keizer raadpleegde hier het orakel van de god. De Bacchus-tempel is een van de best bewaarde Romeinse tempels, alleen ...... de tempel was niet aan Bacchus gewijd.

Barbegal in Frankrijk - OudWebinar
Zomaar midden in het Zuidfranse landschap de resten van een watermolen: waterkracht gebruikt om graan te malen!

Didyma in Turkije
Hier vroeg men Apollo om raad. Zo ook een vader wiens dochter maar niet aan de man kwam....

Djemila - Cuicul in Algerije
Winkelen in Cosinius' markt met Caius Calpurnius en zijn vrouw Pompeia Saturnina, Publius Cornelius Privatus, Lucius Domitius en zijn vrouw Rustica en vele anderen.

Gerasa of Jerash in Jordanië
Hadrianus reisde in 129 van Griekenland naar Egypte. Dankzij een inscriptie weten we zeker dat de keizer een bezoek bracht aan de stad Gerasa. Ter ere van dit bezoek bouwde men een pronkboog en koesterde men grootse plannen voor de verfraaiing van de stad.

La Coruña in NW-Spanje
In La Coruña staat de Romeinse vuurtoren van Brigantium nog steeds elke nacht knipogend zijn werk te doen!

Lambaesis
Hadrianus' veranderingen m.b.t. de veilige grenzen van het Romeinse rijk hadden grote gevolgen voor het leger. Het werd nu meer ingezet voor veiligheidstaken binnen bestaande grenzen; soldaten en officieren moesten wél scherp blijven, vandaar Hadrianus' inspectie van het derde legioen Augusta gelegerd in Lambaesis.

Lambaesis, Asclepius-heiligdom
Aanvankelijk eerde men in het legerkamp de genezing-brengende Apollo Salutaris, maar vanaf de jaren veertig van de tweede eeuw versloeg zoon Aesculapius zijn vader Apollo in populariteit.

Mérida - Augusta Emerita in Spanje
Het begon met veteranen uit het Romeinse leger, later werd Mérida uiteindelijk, terecht, het Rome van Spanje genoemd.

Numantia, Spanje
Met heel veel moeite wist uiteindelijk Scipio dit Keltiberisch stadje te veroveren .......

Palmyra in Syrië
In de handelsstad Palmyra heerste in de derde eeuw koningin Zenobia. Zij maakte het de Romeinse keizer Aurelianus erg, heel erg moeilijk .......

● Pompeii, Huis van de Faun & het Alexandermozïek ....

Sperlonga, Italië
Hier vonden archeologen een bijzondere diner-grot met Odysseus-beeldengroepen.

● Romeinsvroeg-christelijk Tebessa - Theveste
Een bijna puntgave derde-eeuwse tempel bleef bewaard én een schitterende ruïne van een vroeg-christelijk bedevaartsoord; hier eerde men de martelares Crispina.

Tipasa, Algerije
Een groots, rond mausoleum: wie heeft het laten bouwen? De dochter van Cleopatra en haar man?

Prometheus aan het woord
● Saturnus in Noord-Afrika
De Romeinse wereld kende veel goden. We beschrijven hun (wel)daden en sommige goden laten we zelfs aan het woord.

Keizer Hadrianus
Al vele jaren volgen wij de "voetsporen" van de Romeinse keizer Hadrianus op de voet. We stonden bij zijn Muur in Engeland en verbleven aan de rand van de Sahara in het kampement van het derde legioen Augusta waar Hadrianus eens een gloedvolle toespraak hield.

Romeinse sarcofagen met de deur op 'n kier
Romeinen lieten stenen sarcofagen maken om hun dierbare doden een mooie laatste rustplaats te geven. Op een groep van deze sarcofagen is een intrigerende deur-op-'n-kier afgebeeld. Waarom?

Prometheus-sarcofaag in Napels
Prometheus-sarcofaag in Rome
Twee prachtige sarcofagen voor de doden laten de schepping van de mens zien door de kleiende Prometheus en de bezielende godin Athena.

Romeins stripverhaal
De overwinning van keizer Constantijn op zijn rivaal Maxentius is weergegeven op de Boog van Constantijn in Rome; het lijkt wel een stripverhaal.

Hergebruik van Romeinse zuilen in Saranda Kolones, Cyprus
Waren die 'veertig zuilen' nu onderdeel van een Venus-tempel of van een fort ?