roman: sabina

Sabina, vrouw van Hadrianus
Een bijzondere liefdesgeschiedenis
geschreven door Nynke Smits
Leiden: Primavera Pers, 2017 
287 p. - ISBN 978-90-5997-239-1

 

Het is 136 nC. Sabina is ongeveer vijftig jaar oud en sinds 100 getrouwd met Publius Aelius Hadrianus, die in 117 keizer werd van het Romeinse rijk. Sabina dicteert aan haar secretaris de gebeurtenissen van dat jaar 136 en kijkt terug op enkele periodes in haar leven (bijvoorbeeld haar hevige verliefdheid als meisje op de jonge Publius) en haar verblijf in Britannia, Athene en Egypte. Ze liet het geschrevene per testament na aan haar halfzus Mindia Matidia die de tekst deponeerde in de tempel van Juno te Suessa. Zoals Yourcenar Hadrianus laat spreken in een lange brief aan Marcus Aurelius, zo probeert Smits Sabina met haar eigen woorden tot leven te wekken. Fictieve personages en historische figuren met verzonnen eigenschappen bevolken het verhaal dat als hoofdlijn heeft de dood van Fuscus, de door Sabina bemoederde kleinzoon van Hadrianus' zuster Paulina en aanvankelijk de door Hadrianus beoogde opvolger.

Het voert te ver om de fictieve intriges hier uit te spinnen en de clou weg te geven. De auteur probeert enkele 'raadsels' in deze roman aan elkaar te knopen, zoals de dood (zelfmoord, ongeluk of moord?) van Antinoüs, de verstandhouding tussen Hadrianus en Sabina, Sabina's relatie met Julia Balbilla, de driehoeksverhouding tussen keizer, Sabina & Antinoüs en Hadrianus' afkeer van enkele vertrouwelingen aan het eind van zijn leven.

Nynke Smits heeft er een mooi verhaal van gemaakt en voor de liefhebber van historische romans die spelen in het Romeinse rijk is Sabina zeker de moeite waard!

© conens & van wiechen A. van Wiechen