boek: NL vertaling suetonius

 

Keizers van Rome, van Julius Caesar tot Domitianus
(De via Caesarum) / Suetonius
Vetaald en ingeleid door Daan den Hengst
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018
Herdr.- 1e dr 1996
384 p., geen ill.- pb. ISBN 978-90-253-0963-3

Zinnige waarnemingen & anekdotes, roddel & achterklap, alles vindt U in Suetonius' biografieën van de eerste keizers. "Tot zover over keizer Caligula, de rest zal over het monster Caligula moeten gaan" (p.234) en "Hiermee heb ik die daden van hem [Nero] bijeengeplaatst die niet afkeurenswaardig zijn of zelfs de grootste waardering verdienen, om ze apart te zetten van zijn schandalige en misdadige daden, waarover ik hierna zal spreken" (p.326) ......

Uit allerlei bronnen weten we dat Suetonius veel heeft geschreven, maar alleen zijn keizerbiografieën van Julius Caesar en Augustus tot en met Domitianus (hier de NL vertaling) en enkele biografieën van grammatici zijn bewaard gebleven. Suetonius en Hadrianus hadden (enige tijd?) een vertrouwensband met elkaar. In zijn Keizers van Rome vermeldde de auteur bij Augustus (7.1) dat deze als kind een bijnaam had: Thurinus (naar de stad Thurium in Z-Italië). En dat wist Suetonius – zo schreef hij – omdat hij  een oud bronzen beeldje van Augustus als kind in zijn bezit had waarop deze naam in ijzeren letters, die bijna onleesbaar zijn geworden, staat geschreven. Ik heb het de keizer [Hadrianus] ten geschenke gegeven, die het nu onder de Lares in zijn slaapvertrek vereert (vertaling D. den Hengst).

Suetonius mag NIET ontbreken in de boekenkast voor ieder die in de Romeinse tijd is geïnteresseerd! 

© conens & van wiechen drs A. van Wiechen