boek: tiberius

 

De opvolger: Tiberius en de triomf van het Romeinse keizerrijk
Willemijn van Dijk
216 p., geen ill. wél een stamboom.- Amsterdam: Ambo|Anthos, 2017
ISBN 978-90-263-3232-6

 

Tiberius was de tweede keizer van Rome en regeerde van 14 tot 37. Het boek is na het Woord vooraf en de Proloog verdeeld in vijf hoofdstukken (De langste adem, De opvolging, Uit de schaduw, De val & De laatste adem) die chronologisch het leven van Tiberius vertellen. In korte paragrafen, vaak eindigend met een cliffhanger, vertelt Van Dijk het leven van de man die niet voorbestemd was om opvolger van zijn stiefvader Augustus te worden. De stamboom aan het eind van het boek verduidelijkt de ingewikkelde familierelaties. Verder een korte literatuurlijst en slechts 18 eindnoten.

Zelf noemt de auteur het boek een literaire non-fictie (p.208), want de tekst is gebaseerd op (antieke) bronnen en modern onderzoek aangevuld met haar eigen interpretatie en invulling. Als voorbeeld: [Tiberius wacht in zijn villa te Capri op bericht uit Rome] "In zijn [Tiberius] ogen weerkaatsten de duizend tinten blauw en groen van de zee. Misschien ving hij net een glimp op van het schip dat in de haven gereed werd gemaakt" (p.175).

Ik heb De opvolger in één ruk uitgelezen en ik denk dat de prettige schrijfstijl van Van Dijk (oudhistoricus) deze Romeinse keizer, zijn geschiedenis en zijn acties voor een groot publiek toegankelijk heeft gemaakt. Ze schrijft: "Dit boek is een poging om Tiberius uit de schaduw van de geschiedenis te halen, maar niet om een nieuw moreel oordeel over hem te vellen" (p.205). Daar is ze uitstekend in geslaagd. Persoonlijk vind ik het jammer dat ze niet meer noten toegevoegd heeft zodat snel duidelijk wordt wat precies de bronnen zijn waarop haar interpretatie is gebaseerd. Uit praktische overwegingen (aantal pagina's) zal daar niet voor gekozen zijn. Trouwens, via de Selectie van geraadpleegde literatuur kan men zich gemakkelijk verder verdiepen in Tiberius en zijn tijd.   

Ik kan over dit boek kort zijn.
Zelden heb ik in het Nederlands zo'n goed boek gelezen over de Romeinse tijd.
Het smaakt naar meer!

Kortom, van harte aanbevolen!

 

© conens & van wiechen drs A. van Wiechen