xenophon

 

Het diner
vertaald en toegelicht door Christaan Caspers
[als 'nagerecht' de vertaling van Xenophon's De verdediging van Socrates]
Eindhoven: Uitgeverij DAMON, 2019
126 p., ISBN 978-94-6340-261-3

 

Het Diner van Xenophon (4e eeuw vC) beschrijft de small-talk tussen Atheense mannen tijdens een met wijn overgoten diner in 422 vC. Zoals de vertaler in zijn woord Vooraf schrijft: "Voor filosofische diepgang moet je bij Xenophon niet wezen, maar des te meer voor een scherpe karakterisering van de bij de vertelling betrokken personages, voor een nuchtere kijk op de in het 'klassieke' Athene vigerende maatschappelijke en seksuele verhoudingen en voor een ongeëvenaarde flair voor dramatische consistentie en satitische timing" (p.10-11). "Het Diner [tekent] een genadeloos en ontluisterend portret van een voor hun generatie exemplarische groep mensen - stuk voor stuk échte, historische personen [incl. Sokrates] - en daarmee ook een onvergetelijk tijdsbeeld" (p.12). 

Juist door de toelichting van de vertaler Caspers in zijn Nawoord krijgt dit korte diner-'verslag' van Xenophon extra dimensie en geeft een prachtig beeld van de tijd en de ambiance waarin de Griek schreef én van de tijd waarin Het Diner zich afspeelt, zoals de veranderende mores van het aristocratische symposion, het intergenerationele homoseksuele verkeer en de politieke gebeurtenissen. Xenophon heeft geen aandacht voor de latere (tragische) gebeurtenissen in het leven van de personages, zoals het vermoeden dat Lykon, een van de aanliggende diner-gasten, in 399 vC één van "Sokrátes' aanklagers" was. Caspers legt heel duidelijk uit dat dit beschreven Diner een soort weemoedige herinnering is aan vervlogen tijden, zoals Waugh's Brideshead Revisited. Vandaar dat het Nawoord als titel heeft: 422 Revisited. 

Kortom, opnieuw een toegankelijke Nederlandse vertaling met goede inleiding van een klassieke bron.

© conens & van wiechen drs A. van Wiechen