xenophon

 

Het diner
vertaald en toegelicht door Christaan Caspers
[als 'nagerecht' de vertaling van Xenophon's De verdediging van Socrates]
Eindhoven: Uitgeverij DAMON, 2019
126 p., ISBN 978-94-6340-261-3

 

 

Juist door de toelichting van de vertaler Caspers krijgt dit korte verslag van Xenophon extra dimensie en geeft een prachtig beeld van de tijd en de ambiance waarin de Griek schreef én van de tijd waarin Het Diner zich afspeelt. 

Kortom, opnieuw een toegankelijke Nederlandse vertaling met goede inleiding van een klassieke bron.

© conens & van wiechen drs A. van Wiechen