boek: court of the caliphs

 

The Court of the caliphs:
When Baghdad rules the muslim world
Hugh Kennedy
326 p., krten en 1 kleurenkatern.- 2004

 

Goed geschreven boek dat het Abbasidische hof van Bagdad tot leven brengt. Kennedy baseerde zich op Arabische bronnen en "much of this literature sources is narrative in form". Of al de opgetekende verhalen 'waar' zijn is een tweede en kan waarschijnlijk nooit meer achterhaald worden.  
De auteur gaat op dezelfde anecdotisch manier te werk en "So this book is full of stories; and I make no apology for this, for I am following, humbly and falteringly, in the steps of the great Arab historians of the ninth and tenth centuries". 

Over de opvolgingsperikelen en 'oorlogen' in de kalief-familie, de verdeling van de macht, de belangrijkste en hoogst geplaatste ambtenaren, zoals de Barmakiden, de harem, de poëzie, de paleizen ....   

Hugh Kennedy studeerde Arabisch, Perzisch en geschiedenis in Cambridge. Daarna doceerde hij in het Department of Mediaeval History van de University of St. Andrews (Scotland).

© conens & van wiechen drs A. van Wiechen