beeldverbod & beeldvernietiging

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

OudWeb-reeks: Beeldverbod & beeldvernietiging in totaal ruim zeven uur, verdeeld over twaalf sessies van elk ca. dertig minuten. U kunt de afleveringen bekijken op het moment dat u het schikt, zoals bij mijn OudWebinars. Als u zich ingeschreven en betaald hebt, dan is de hele reeks drie maanden voor u beschikbaar.

Kosten per reeks: € 65.00 en dat is INCLUSIEF een papieren syllabus die ik u toestuur (gewoon per post!).

 

Een OudWeb-reeks over de wondere wereld van het beeldverbod, damnatio memoriae, beeldenstorm........ 

Schilders, beeldhouwers, miniaturisten, fotografen, cartoonisten ... nee, eigenlijk iedereen kan twee- of driedimensionaal goden, mensen en dieren vormgeven. De een zal het wellicht wat beter en mooier doen dan de ander. Maar blijkbaar was en is de zeggingskracht van zo'n beeld of afbeelding binnen de drie grootste monotheïstische religies (jodendom, christendom & islam) zó groot, dat profeten, vorsten, religieuze leiders, groepen of individueën in bepaalde perioden en in bepaalde streken paal en perk stelden/stellen aan dit 'beeld' door ge- en verboden of door vernietiging. Waarom? Wat was en is de dreiging dat van het 'beeld' uitging/gaat? De argumentatie verschilt per religieuze groepering of stroming en ook per tijd. Theologische, filosofische, politieke of sentimentele redenen werden/worden naar voren gebracht om iconoclasme, beeldverbod, beeldvernietiging, aniconisme, beeldenstorm, damnatio memoriae te rechtvaardigen. Er is een groot verschil tussen iconoclasme dat van bovenaf – om wat voor reden dan ook – is opgelegd om een 'hoger' doel te bereiken en het 'expressieve iconoclasme', waarbij het stukslaan of vernietigen van beelden belangrijk of zelfs essentieel is om religieuze, politieke of andere gevoelens te tonen (emotie). 
Wat waren de ware redenen voor een beeldverbod en/of beeldvernietiging? Gaat het om afbeeldingen van god, van het goddelijke, van profeten of in het algemeen van mens en dier? Mag het onzichtbare zichtbaar gemaakt worden? Heeft de afgebeelde onzichtbaarheid een bijzondere betekenis? De ene beeldvernietiging is zeker niet de andere. 

 

Indeling:

1.    Inleiding 

2.    Oudheid 

intermezzo bijbel, oude testament

3.    Grieken & Romeinen

4.    Joden in de oudheid

5.    (Vroege) christenen

6A.   Mohammed
6B.   Vroege islam

7A .  Vroege middeleeuwen
7B.   Middeleeuwen: christenen

8.    Middeleeuwen: joden & moslims

9.    16e eeuw en verder

10.   17e eeuw en verder