verschenen

 

boek: oog in oog, over Romeinse mummieportretten

CD: Kudsi Erguner, ney, La mëlancolie royale

boek: Klassieke liefde / Anton van Hooff

boek: Vergeten volkeren / Philip Matyszak 

boek: Al-Andalus 711-1492 / Luk Corluy

boek: NL vertaling van Boëthius' Troost in filosofie

boek: NL vertaling van Augustus' Res Gestae ('testament')

boek: Troy, myth and reality - Londen: British Museum

boek: NL vertaling van Xenophon's Het Diner

boek: Helden, 150 epigramman uit de Anthologia Graeca

boek: Egypte ontraadseld: Mysteriën uit de oudheid onder de loep

boek: biografie van Saladin

tentoonstellingscatalogus: Jerusalem 1000-1400

boek: Cairo of the Mamluks 

boek: NL vertaling van Herodotus' Historiën 

boek: De Germanen en het christendom / P. Trouillez 

leverbare boeken over de zeven wereldwonderen 

boek: Discoveries at Ephesus / J.T. Wood 1877

boek: En de mens schiep god: heersers en goden in de eerste eeuwen / S. O'Grady

boek: Van de gladiatorenkeizer tot de gepensioneerde tiener

boek: Brutus, de nobele samenzweerder / K. Tempest

boek: Marcus Aurelius' correspondentie met Marcus Fronto

boek: Ambrosius' hymnen, Zingen moet ons hart!

boek: Hannibals meesterzet, de slag bij Cannae 216 vC door Adrian Goldsworthy

boek: De tempeliers, opkomst en ondergang van de tempelridders door Dan Jones

boek: Palmyra, mirage in the desert

boek: The world of the Fatimids

boek: Ovidius, het verhaal van een dichter

boek: Ceramics from islamic lands

boek: The court of the Caliphs

boek: Sabina augusta: An imperial journey  

boeken: Goden van Egypte 

boek Mohammed en de late oudheid

boek Glans en geluk, kunst uit de wereld van de islam 

boek  NL vertaling van Hesiodos' Theogonie 

boek NL vertaling van Suetonius' De vita Caesarum 

boek Delphi, a history of the center of the ancient world 

boek De wereld, Naturalis Historia / Plinius 

boek Debating reilgious space & place in the early medieval world 

boek Goed boeren (De Agricultura)  / Cato 

boek Het leven in Rome, het eerste satirenboek / Horatius 

boek Caesar in de Lage Landen: De Gallische Oorlog langs Rijn en Maas 

boek Het verhaal van Apollonius, Historia Apollonii Regis Tyri 

boek Iran, bakermat van de beschaving 

boek Leven met de goden / Inger N.I. Kuin 

boek Rijksmuseum van Oudheden Leiden: Een geschiedenis van 200 jaar / onder redactie van Pieter ter Keurs en Willem Wirtz

boek Het bestaan van de goden, De natura deorum / Cicero, vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink 

boek Bitterzoete liefde: Griekse epigrammen [van] Meleagros vertaald, ingeleid en verklaard door Paul Claes 

boek Het visioen van Constantijn door Jona Lendering & Vincent Hunink 

boek We graven hier niet de Bijbel op!: De Nederlandse opgraving op Tell Deir Alla (1960-1967) door Margreet L. Steiner & Bart Wagemakers 

boek Iran, een cultuurgeschiedenis door Michael Axworthy 

boek De muur van Hadrianus: De Romeinse limes in Groot-Brittannië door Adrian Goldsworthy

boek Nederlandse vertaling van werken van keizer Julianus (Apostata) door Kees Meiling & Rein Ferweda 

boek The Canino connection: The history and restoration of ancient Greek vases from the excavations of Lucien Bonaparte, Prince of Canino (1775-1840)

boek Eeuwen van duisternis: De christelijke vernietiging van de klassieke cultuur geschreven door Catherine Nixey

boek Luister naar mij, Elegieën over leven en liefde door Theognis van Megara 

boek Over koningen, kruisvaarders en jihadi's: De Levant beschreven door bisschop en historiograaf Willem van Tyrus (ca. 1130-ca. 1186) 

boek Marius Bauer 1867-1932: Oogstrelend Oosters 

boek Via Appia door Fik Meijer 

boek Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk 

boek The great Nadar: The man behind the camera

boek Het jaar 117 door Tom Buijtendorp  

boek NL vertaling van Eusebius' Kerkgeschiedenis

boek Een nacht in Pompeii: Gautier's Arria Marcella

boek Celsus De Geneeskunst 

boek Pax Romana van Adrian Goldsworthy 

boek Historische verhalen: Korte verhalen uit de oudheid 

boek Appianus' De burgeroorlogen in het NL vertaald 

boek De opvolger, Tiberius & de triomf van het Romeinse rijk

boek Dertig dieren in de Middeleeuwen 

boek De Gouden Eeuw van Rome door Anton van Hooff

roman Sabina, vrouw van Hadrianus

boek Goden, 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca 

boek Mythen moet je niet geloven

boek Palmyra: De onvervangbare schat door Paul Veyne 

boek De macht van de traditie: Augustus & Constantijn

boek Het verguisde christendom, 30-70 nC

boek Nederlandse vertaling van Dionysius' hemelse hiërarchie

boek Koninginnen van de Nijl

boek Gladiatoren, helden van het Colosseum 

boek Het leven en de fabels van Esopus, MiddelNL teksteditie

boek Romeins verkeer door Cornelis van Tilburg 

boek Streets and streams door Cornelis van Tilburg

luisterboek Inferno van Dan Brown

boek Rome aan de Noordzee: Burgers en barbaren te Velsen

boek The wandering throne of Solomon: Objects and tales of kingship in the medieval Mediterranean

luisterboek Augustus van John Williams

boek Sterven in stijl, leven met de dood in de klassieke oudheid

boek Jeroen Bosch, hemel, hel door Johanna Klein

boek Op zoek naar ..... de gecompliceerde relatie tussen archeologie en de Bijbel door Margreet L. Steiner 

boek Het einde van het Romeinse rijk door Maarten van Rossem

boek Spaanse meesters uit de  Hermitage, de wereld van El Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo & Goya 

themanummer Lampas Oudheid en politiek 

boek De wereld van Hadrianus

boek Philostratos' schilderijen & sofisten, kunst, ekphrasis en retorica

boek Passie, intriges en politiek: Spraakmakende keizerinnen in Byzantium

boek Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen, beeldvorming en perspectieven

boek Emo's reis, een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212

boek Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent: Bloemlezing uit de reisverslagen van de Jeruzalemgangers uit de Nederlanden 1450-1650

themanummer Lampas Heracles, bodybuilder van de oudheid

boek Carthago, opkomst en ondergang onder redactie van Roald Docter e.a.

boek De Dode Zee rollen, nieuw licht op de schatten van Qumran

boek Julianus, de laatste heidense keizer, nadagen van een wereldrijk door Ammianus Marcellinus

boek Verzamelde gedichten van Horatius en de Aeneïs van Vergilius vertaald

boek Heliogabalus, een denkbeeldige biografie

boek Een geschiedenis van Egypte van de vroegste tijd tot nu

CD hoorspelen zoals Sprong in het heelal, Paul Vlaanderen e.v.a.

boek Alexander de Grote, Darius & de Alexanderroman

boek Homerische Hymnen: tweetalige editie

boek Troje, stad, Homerus, Turkije

boek Etrusken: Vrouwen van aanzien, mannen met macht

boek Frontinus' aquaducten van Rome

boek De Romeinse keizers: Het leven aan het hof en op veldtocht

boek Historia Augusta: Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw

boek Hadrianus - De rusteloze keizer / Anthony Everitt

boek Apuleius - De gouden ezel, Metamorfosen vertaald door Vincent Hunink

themanummer Lampas Rome in de late oudheid

boek In het land van de Bijbel: Reisverslag van Egeria, vierde eeuw

boek Byzantium & islam

boek Constantinopel: Een mozaïek van de Byzantijnse metropool

boek Byzantium: Een spektakel van kunst en cultuur, 4de eeuw - 1453

boek Byzantium, het verrassende leven van een middeleeuws rijk / Judith Herrin

CD Jordi Savall - Jérusalem

boek De tovenaar Vergilius: Een tekstuitgave van: Virgilius (circa 1525)

boek Het leven van de heilige Katherina: Teksteditie

boek De klokkenluider van de Notre-Dame / Victor Hugo

boek Santiago, de apostel en zijn mirakelen

CD muziek tussen Orient & Occident, La Porte de Félicité, 2012 

boek The land of unlikeness: Hieronymus Bosch: The Garden of earthly delights

boek Onderweg naar Santiago, kunst, cultuur, legende en verhalen

boek Tussen hemel en hel: Sterven in de middeleeuwen 600-1600

boek Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap

CD Jordi Savall - Erasmus

boek Heidegger en het hangbuikzwijn bij de hemelpoort

boek Geïllustreerde atlas van het hiernamaals

boek Omgaan met tegenslag

cd hoorspel Paul Vlaanderen (nostalgie!)

boek De Nederlands-Turkse betrekkingen: een vierhonderdjarige geschiedenis

boek Geschiedenis van het christendom in Nederland 

boek Jeruzalem: De biografie / Simon Sebag Montefiore

boek Caïro: Van Arabische tentenkamp tot stad van 1001-Nacht (641-1517)

boek De Romeinse Katakomben in Valkenburg