aanrader: klassieke oudheid in de populaire cultuur

 

Lampas is een tijdschrift voor classici dat vier keer per jaar verschijnt. Geregeld stelt de (gast)redactie themanummers samen die ook voor een breder geïnteresseerd publiek erg interessant zijn. Nu staat centraal:

De klassieken in de populaire cultuur 
[= themanummer Lampas 46 (2013) 4]
onder redactie van Hugo Koning & Suzanne Luger
128 p., ingenaaid, geïllustreerd
Hilversum, Verloren, 2013
ISBN 978-90-8704-385-8 
U kunt dit nummer ook bestellen via de uitgever.

Opnieuw een interessant themanummer van Lampas, waarin verschillende facetten van de klassieken  in de populaire cultuur worden belicht. Elf auteurs schreven negen artikelen: "Niet alleen bieden de verschillende bijdragen stuk voor stuk interessante onderzoeken  van klassieke motieven in uiteenlopende genres als film, TV, popmuziek en strips; bij elkaar genomen stellen ze relevante vragen over de relatie tussen de Oudheid en de populaire cultuur" (p.337 Van de redactie).

Frits Naerebout gaat in op de grote populariteit van de film Ben-Hur (1959) naar de roman (1880) van Lew Wallace. Maarten Schunselaar beschrijft de historische betekenis van Oliver Stone's film Alexander (2004): "De erkenning van het subjectieve karakter van (geschreven of gefilmde) geschiedvertellingen is een waardevolle les die eerder door het grote publiek zal worden opgepikt dan de historische onvolkomenheden" (p.363). Coppola's film Apocalypse Now (1979) en de relatie met de klassieke oudheid  - met Odysseus' tocht in het bijzonder -  worden in het derde artikel behandeld door Rolf Strootman en Floris van den Eijnde.

Michel Buijs zoekt de oudheid in de popmuziek en Remco Regtuit zoekt verbanden tussen de moderne soapseries en het werk van Euripides en Menander: "Ik geloof niet dat de makers van GTST op de hoogte zijn van Euripides en Menander of van de antieke roman. Maar met de thema's en de narratieve technieken die ze toepassen, staan ze wel in een directe relatie tot hun antieke voorgangers" (p.410). David Rijser schreef het zesde artikel: Tacitus' petite histoire als postmodern epos: The Sopranos.

Ook het stripboek is niet vergeten. René van Royen en Sunnyva van der Vegt schreven het artikel: Hoe de Asterix-strip de wetenschap van dienst kan zijn. Hugo Koning geeft in zijn artikel een inleiding "op het medium van de Amerikaanse comics en de plaats van de klassieke mythologie daarin" (p.447). In het laatste artikel gaat Bran van der Velden in op het gebruik van - al dan niet grammaticaal juist - Latijn in moderne tatoeages en eindigt met de zin: "Het blijft interessant om te zien dat het Latijn, ook voor mensen die de taal niet beheersen, connotaties heeft die andere talen niet hebben: het is eeuwig, cultuurneutraal en uitstekend geschikt voor monumenten, in welke vorm dan ook" (p.456).

Een leuk nummer met verrassende onderwerpen (en dat voor slechts €15)!

© conens & van wiechen Drs. A. van Wiechen