OudWeb-reeks: beeldtaal van/aan de Griekse tempels

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

OudWeb-reeks: Beeldtaal van/aan de Griekse tempels in totaal vijf uur, verdeeld over tien sessies van elk ca. dertig minuten. U kunt de afleveringen bekijken op het moment dat u het schikt, zoals bij mijn OudWebinars. Als u zich ingeschreven en betaald hebt, dan is de hele reeks drie maanden voor u beschikbaar.

Kosten per reeks: € 65.00 en dat is INCLUSIEF een papieren syllabus die ik u toestuur (gewoon per post!).

 

De beeldtaal van de Griekse tempels

Op Griekse tempels en andere gebouwen in religieuze context zijn veel mythen en helden afgebeeld. Omdat veel van dit beeldmateriaal niet meer ter plekke te zien is, maar in musea werd opgesteld, maakt deze OudWeb-reeks het mogelijk gebouw & beeld weer bij elkaar te brengen, zoals de Aphaia-tempel op het eilandje Aegina, de Zeus-tempel van Olympia, het Parthenon, het Hephaisteion en het Nike-tempeltje in Athene, de Poseidon-tempel op het Griekse landpuntje Sounion en de Apollo-tempel in Bassae, het bijna-hart van de Peloponnesus, en enkele bouwwerken aan de Klein-Aziatische kust (Didyma en het Zeus-altaar in Pergamon). Goden en helden zijn inderdaad afgebeeld, maar zij vertellen wél meer dan alleen hun mythe, zo zal blijken! Ook vertel ik de bijbehorende mythen aan de hand van Attische aardewerk.
Deze OudWeb-reeks is als het ware een vervolg op de Wereld van de Grieken-reeks, maar ze kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden.

 

Indeling:

In de intermezzi vertel ik kort de activiteiten van goden en helden die in deze OudWeb-reeks voorkomen, geïllustreerd met afbeeldingen op het Griekse - meestal Attische - aardewerk. Men leefde met mythen, men zag mythen verbeeld op tempels en gebruiksaardewerk, men hoorde en zag toneelstukken en las gedichten met goden als dramatis personae.

 

1          Inleiding & Athene 6e eeuw vC & intermezzo: Athena

2          Intermezzi: Herakles & Gigantomachie            

3          Korfu, Syracuse, Selinunte 6e eeuw vC & intermezzo: Gorgo & Perseus

4          rond 500 vC: Foce del Sele (Paestum) & Delphi

5          Aegina & Olympia & intermezzi: Telamon & Centauromachie

6          Intermezzi: Theseus & Amazonomachie

7          Athene, Acropolis 5e eeuw vC & intermezzo: Athena versus Poseidon

8          Athene, Hephaistos-tempel of Theseion

9          Sounion, Poseidon-tempel & Bassae, Apollo-tempel

10        Didyma & Zeus-altaar van Pergamon & intermezzo: Telephos.