aanrader troy myth and reality

 

Troy: Myth and reality
The BP exhibition
Alexandra Vlling, J. Lesley Fitton, Victoria Donnellan and Andrew Shapland
Londne: Thames & Hudson en The British Museum, 2019
ca. 312 p.- ISBN 978-0-500-48058-8 

 

Tot begin maart 2020 is er een grote Troje-tentoonstelling in het British Museum. Ook zonder een bezoek aan deze tentoonstelling is dit boek een must. Alle mythische, archeologische en politieke aspecten rond de 'strijd' rond Troje worden goed verwoord en prachtig geïllustreerd.

De Introduction vertelt kort over de Fall of a city, rise of a legend. Hfd. 1 gaat over de Storytellers. Primair over Homerus (heeft hij bestaan?), maar ook over de Griekse, Romeinse en Etruskische kunstenaars die zijn verhalen uitbeeldden.

Hfd. 2: The myth of the Trojan war. Hierin wordt de hele mythe van Ilias & Odyssee kort verteld en geïllustreerd met prachtige afbeeldingen op o.a. Griekse vazen en Romeinse wandschilderingen. 

Hfd. 3: Archaeological Troy. Heel  helder worden Schliemann's activiteiten en die van zijn opvolgers beschreven. Wat hebben ze gevonden en hoe hebben zij e.e.a. geïnterpreteerd. Ook aandacht voor de schriftelijke bronnen (o.a. Lineair B & Hettitisch kleitabletten) die Troje (Wilusa) noemen. Het zijn geen nieuwe archeologische vondsten of theorieën, maar alle reeds bekende gegevens van het onderzoek worden kort en bondig voorgesteld. Kortom, de huidige stand van Troje-zaken! "There is no direct way of relating archaeology and poetry, but it is increasingly clear that Homer's  epic tale of the Trojan War relates to the much earlier world of the Bronze Age Aegean, and a long history of contact and conflict in which the great city of Troy indeed play a central part"  (p.181).

Hfd. 4: Troy, enduring stories. Leuk overzicht hoe Troje en de Trojaanse oorlog na de oudheid een belangrijk gegeven bleef in het denken en in de literatuur (bijv. Le Roman de Troie) van middeleeuws Europa. Verhalen werden aangedikt en uitgebreid en menig stamboom werd herleid tot de helden van de Trojaanse oorlog! Vanaf de 18e eeuw werd Homerus' werk bestudeerd en ging men op onderzoek uit! Veel schilders en beeldhouwers werden door de eeuwen heen geïnspireerd door de verhalen rond Troje en de auteurs geven kleurrijke voorbeelden, van renaissance bruidskisten tot Fuseli, van Poussin tot William Blake. Ook aandacht voor Troje in de film en in strips.

Epilogue: The shield of Achilles (Ilias 18.474-608). Hoe moet men zich het door Homerus uitgebreid beschreven, nieuwe schild van Achilles gemaakt door Hephaestus voorstellen?

Noten, bibliografie en alfabtische index. 

Een heerlijk en kleurrijk boek voor elke (ex)gymnasiast en voor iedereen met een interesse in Troje, in de archeologie en in de doorwerking van Homerus' verhalen tot op de dag van vandaag. 

Een TOP-aanrader!

 © conens & van wiechen drs. A. van Wiechen