Ravenna

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

OudWeb-reeks: RAVENNA in totaal ruim vijf uur, verdeeld over tien sessies van elk ca. dertig minuten. U kunt de afleveringen bekijken op het moment dat u het schikt, zoals bij mijn OudWebinars. Als u zich ingeschreven en betaald hebt, dan is de hele reeks drie maanden voor u beschikbaar.

Kosten per reeks: € 65.00 en dat is INCLUSIEF een papieren syllabus die ik u toestuur (gewoon per post!).

 

Een OudWeb-reeks over
de kleurrijke wereld van de keizerlijke en koninklijke residentie Ravenna. 

 

Ravenna is een brug tussen oudheid en middeleeuwen en een smeltkroes - om met de woorden van byzantinologe Judith Herrin te spreken - van west & oost, van Romeinen, Grieken en 'Barbaren'. 
In deze OudWeb-reeks bekijken we in detail de schitterende mozaïeken in het zgn. mausoleum van Galla Placidia, twee doopkapellen, de Sant' Apollinare Nuovo, de San Vitale & de Sant' Apollinare in Classe. Behalve een kennismaking met Galla Placidia - de dochter, de halfzus, de eega en de moeder van keizers -, keizer Justinianus en de (aarts)bisschoppen van Ravenna is er veel aandacht voor de filosoof in purper, zoals de Ostrogoot Theoderik door een tijdgenoot werd genoemd. Ravenna beleefde tijdens zijn bestuur een bloeiperiode en hij werd vergeleken met keizer Trajanus en de oudtestamentische koning David. Hij was uiterst zorgvuldig in het toepassen van rechtvaardigheid ... hij beschermde het land en zorgde dat het geen hinder had van ronddwalende barbaren; hij was een wijs en krachtig man! Alle bestuurders van Ravenna, ook al waren ze er nooit geweest zoals keizer Justinianus, vereeuwigden hun aanwezigheid in de stad met kleurrijke mozaïeken waarin zijzelf en hun hofhouding zichtbaar waren voor de Ravennati.   

 
voorproefje RAVENNA
voorproefje RAVENNA

Indeling:

1.    Voorgeschiedenis

2.    Keizerlijke residentie, Galla Placidia 

3.    Galla Placidia's Johannes-kerk & bisschop Neon

4.    Odoaker & Theoderik

5.    Theoderik's hofkerk (nu Sant'Apollinare Nuovo)

6.    Theoderik's hofkerk (vervolg) & mausoleum, Boëthius

7.    Amalasuntha & keizer Justinianus

8.    Justinianus en aartsbisschop Maximianus

9.    Maximianus & de relatie Ravenna - Constantinopel - Rome

10.   Longobarden, Karel de Grote & sarcofagen.