eeuwenoude pelgrim

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

OudWeb-reeks Wereld van de eeuwenoude pelgrim van in totaal ruim vijf uur, verdeeld over tien sessies van elk ca. dertig minuten. U kunt de afleveringen bekijken op het moment dat u het schikt, zoals bij mijn OudWebinars. Als u zich ingeschreven en betaald hebt, dan is de hele reeks drie maanden voor u beschikbaar.

Kosten per reeks: € 65.00 en dat is INCLUSIEF een papieren syllabus die ik u toestuur (gewoon per post!).

 

De wereld van de eeuwenoude pelgrim

De mens in oudheid en middeleeuwen reisde meer dan we wel eens denken. Zeker de reiziger die uit min of meer religieuze overwegingen huis en haard verliet om een voor hem "heilige" plaats te bezoeken. In de klassieke oudheid bezocht men goden om hun raad te vragen, om een gunst af te smeken of genezing te vinden, bijvoorbeeld in Delphi, Epidaurus of Pergamon. De vierde-eeuwse Egeria was een van de vroegste christelijke pelgrims van wie een boeiend pelgrimsverslag bewaard bleef. Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostela waren de drie belangrijkste eindbestemmingen van de middeleeuwse pelgrim.
Waarom reisde de mens in de klassieke oudheid en de middeleeuwen die duizenden kilometers, vaak onder moeilijke omstandigheden? Wat zag hij onderweg en reisde hij alleen of in een groter gezelschap? Wanneer ondernam hij de pelgrimage? Dankzij opgravingen, afbeeldingen, beschrijvingen én reisverslagen kunnen we die eeuwenoude pelgrim beter leren kennen.
Dit onderwerp heb ik eerder behandeld op een studiedag in Nijmegen (2015).

 

Indeling:

1          Inleiding over pelgrimeren, over herkomst van het woord pelgrim, over Zeus en de bijzondere slang Glykon

2          Apollo's heilligdommen: Delos, Didyma & het belangrijke orakel Delphi

3          Belangrijk doel van een pelgrimage kan genezing zijn. Dus ging de klassieke mens op weg naar god Asklepios: Epidauros & Kos. Wondergenezingen in het asklepieion van Epidauros werden opgetekend.

4          Panhelleense heiligdommen (Olympische en andere spelen) & belangrijke Romeinse tempels zoals die van Jupiter in Heliopolis ofwel Baalbek en van Asklepios in Pergamum. 

5          pelgrims in de oudheid, zoals Ithmonike - haar gebed werd verhoord door Asklepios -, keizer Hadrianus en de ziekellijke Aristides.

6          Ephese was rijk aan heilige plekken in de oudheid en in de christelijke wereld. Pelgrims kwamen in groten getale naar Artemis, Maria & de Zeven Slapers.

7          de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden: Jeruzalem & Rome.

8          enkele vroeg-christelijke pelgrimsoorden, nu verlaten maar in ruïnes is het verleden nog tastbaar aanwezig:  Tebessa in Algerije & Resafa en Simeon's zuil (Qalaat Simaan) in Syria. 

9          Santiago de Compostela was een belangrijk middeleeuws bedevaartsoord, waar de apostel Jacobus zou zijn begraven. Walburga is de heilige van Eichstätt.

10        pelgrims in de middeleeuwen. Wie trok waar naar toe en waarom. Over reclame langs pelgrimswegen, kritiek op het pelgrimeren en meer.