aanrader klassieke oudheid in de islamitische wereld

 

Lampas is een tijdschrift voor classici dat vier keer per jaar verschijnt. Geregeld stelt de (gast)redactie themanummers samen die ook voor een breder geïnteresseerd publiek erg interessant zijn. Nu staat centraal:

De klassieke oudheid in de islamitische wereld
[= themanummer Lampas 46 (2013) 3]
onder redactie van Michele Campopiano & Rolf Strootman
896 p., ingenaaid, geïllustreerd
Hilversum, Verloren, 2013
ISBN 978-90-8704-384-1
U kunt dit nummer bestellen via uw boekhandel of via www.verloren.nl

 

Actueel is de vraag "in hoeverre de klassieken West-Europa via de middeleeuwse islamitische wereld bereikten. Vooral het belang van die overdracht voor het ontstaan van het moderne Europa, en dan met name het moderne wetenschappelijke wereldbeeld, wordt in de post-9/11 tijdperk danig getwist" (p.248). Is er sprake van een radicale breuk tussen de klassieke en de islamitische wereld? Of bleven in middeleeuws Europa de klassieke Griekse teksten gelezen en werden deze toen in het Latijn vertaald? Of heeft Europa die kennis uit de oudheid te danken aan vertalingen gemaakt in de islamitische wereld? Al deze theorieën houden weinig rekening met eeuwenlange interactie op allerlei gebied tussen west & oost en oost & west.

Opnieuw een bijzonder interessant themanummer van Lampas, waarin verschillende facetten van de klassieke literatuur in de islamitische wereld worden belicht. Zes verschillende auteurs schrijven in zeven artikelen over: Polyphemus in Anatolië (R. Strootman), de oudheid onder de Omayyaden en Abbasiden (R. Woltering), het Griekse denken binnen de Arabisch-islamitische cultuur (R. Kruk), Aristoteles' vermeende Secret of Secrets tussen west & oost (M. Campopiano in het Engels), de mogelijke overeenkomsten tussen de Odyssee en de 1001-Nacht (R. van Leeuwen), Alexander's ontmoeting met de Amazones volgens Arabische teksten (F. Doufikar-Aerts) en Mehmed II & de klassieken (R. Strootman).

Het is een leuk en gedifferentieerd themanummer dat ik met veel plezier gelezen heb. Het plaatst de klassieke letteren in grotere context en probeert de hokjes-mentaliteit van dit is 'west' en dit is 'oost' te doorbreken en te nuanceren.
Echt een Aanrader!

© conens & van wiechen drs. A. van Wiechen