Sabina, Hadrianus' echtgenote

 

Sabina augusta: An imperial journey 
T. Cory Brennan
Oxford University Press, 2018
302 p., zwart-wit-afb. en kaartjes
Series: Women in antiquity
ISBN 978-0-19-025099-7

 

 Eindelijk! Wetenschappelijke aandacht voor Sabina, Hadrianus' echtgenote.

Het is niet mogelijk over haar een biografie in de strikte zin van het woord te schrijven, want er zijn te weinig gegevens. Alleen enkele (dubieuze) opmerkingen in de Historia Augusta en andere (late) bronnen. Cory Brennan heeft vooral munten van Sabina (gemunt in Rome en met name in de oostelijke provincies), haar beelden en inscripties die haar noemen bestudeerd en in context geplaatst. Sabina blijkt de eerste vrouw van een keizer te zijn geweest die geregeld op munten verscheen en wier muntafbeelding ook steeds aan de tijd werd aangepast (o.a. te zien aan de haardracht). Daarenboven werden op de keerzijde personificaties van deugden of godinnen geplaatst die niet eerder bij een 'keizerin' gebruikt werden, zoals Juno en Cybele. Verder blijkt uit epigrafisch materiaal dat Sabina meer publieke eerbewijzen kreeg dan welke keizerlijke dame ook sinds Livia, Augustus' vrouw.

De auteur meent dat Hadrianus Sabina het publieke karakter van zijn regering en van het keizerschap in het algemeen liet – of wilde laten –  vertegenwoordigen. Zij was immers ook de meest zichtbare 'keizerin' van allemaal omdat zij Hadrianus tijdens zijn reizen (of de meeste ervan) vergezelde, van de noordgrens (Britannia) tot de Nijl (Egypte).

 

Het is een TOPaanrader, omdat de auteur alle bronnen (munten & beelden) duidelijk presenteert en becommentarieert. Je hoeft het niet in alles met de auteur eens te zijn, maar hij reikt nieuwe inzichten aan en dat is erg belangrijk.

Het boek zal voor mij in ieder geval lang food for thought zijn!! 

 © conens & van wiechen A. van Wiechen