pelgrims


De mens in oudheid en middeleeuwen reisde meer dan we wel eens denken.
Zeker de reiziger die uit religieuze overwegingen huis en haard verliet om een voor hem "heilige" plaats te bezoeken. In de oudheid bezocht men goden om hun raad te vragen of om een gunst af te smeken, bijv. in Delfi, Epidaurus, Didyma of Pergamon.

In de Romeinse wereld gingen ook christenen op stap; zoals Egeria die in de vierde eeuw een lange tocht maakte naar Jeruzalem. Haar reisverslag behoort tot een van de oudste pelgrimsverslagen. Zelf vertelde ze dat diepe vroomheid én nieuwsgierigheid haar drijfveren waren. Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostela waren de drie belangrijkste eindbestemmingen van de middeleeuwse pelgrim.

Waarom reisde de mens die duizenden kilometers, vaak onder moeilijke omstandigheden? Wat zag hij onderweg en reisde hij alleen of in een groter gezelschap?Wanneer ondernam hij de pelgrimage? Waarom bezochten ruim 200.000 pelgrims Rome in het jaar 1300? Dankzij opgravingen, afbeeldingen, beschrijvingen én reisverslagen kunnen we die pelgrim beter leren kennen.

Johannes naar Jeruzalem rond 1100
Waarom vestigde Johannes zich in het onherbergzame noorden van Spanje om pelgrims te helpen?

de Donkere Pelgrim van 1203 in Constantinopel
Robert de Clari, een fransman van lage adel, vertelde dat hij in Constantinopel een donkere koninklijke pelgrim uit Africa zag ....... 

vliegende kippenboutjes
Onfortuinlijke pelgrims op weg naar Santiago de Compostela werden gered  door de heilige Jacobus; een pracht legende!

boef & pelgrim naar Santiago de Compostela - 1538
Lieven de Caluwe, bezwaard door een verschrikkelijk geheim,  pelgrimeerde vanuit Gent naar Santiago de Compostela.

pelgrim Martinus Soutman in 1611
Martinus Soutman pelgrimeerde naar Santiago de Compostela om wel een heel bijzondere reden .......

pelgrim uit liefdesverdriet: Pietro della Valle
Op 8 juni 1614 verliet de 28-jarige Pietro della Valle Venetië om naar Jeruzalem te pelgrimeren, hij bleef twaalf jaar weg.