griekse oudheid

 

Olympia
Hier werden de Olympische spelen gehouden ter ere van oppergod Zeus. Zijn standbeeld door beeldhouwer Phidias in de grote Zeus-tempel behoorde tot de wereldwonderen.

Artemis-tempel te Ephese
De archaïsche Artemis-tempel  werd gebouwd tussen 560 en 550 vC en werd door een gek in 356 vC in brand gestoken. Men begon direct aan de tempelherbouw. Een financiële bijdrage van Alexander de Grote werd door de inwoners van de stad resoluut van de hand gewezen.

Bodrum - Halikarnassus
Het graf van koning Mausolus (gestorven 353 vC) behoorde eens tot de wereldwonderen.

Dionysos - Dionysus - Bacchus aan het woord
De wijn, het theater, het toneelstuk - tragedie en komedie - hebben we aan deze jonge god te danken

Alexander de Grote

● Bet Guvrin, Marisa of Tel Maresha
was met name in de eerste eeuwen vóór onze jaartelling een belangrijke stad. Eén van de inwoners was Apollophanes  - naar eigen zeggen - een aimabel en goedhartig man. Toen hij rond 200 vC overleed, werd hij bijgezet in een prachtig beschilderd rotsgraf.