aanrader byzantium & islam

 

Byzantium and islam; Age of transition, 7th-9th century
edited by Helen C. Evans with Brandie Ratliff
New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012
xvii, 332 p., veel kleuren illustraties, bibliografie en index
ISBN 978-0-300-17950-7

 

In 2012 was in New York de tentoonstelling Byzantium and Islam te zien, maar met dit boek & catalogus hebt u deze belangrijke tentoonstelling in huis!

Aanvankelijk waren de Byzantijnen en de Sassaniden van Perzië de grootste en enige spelers in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Ze bevochten elkaar, maar sloten elkaar af en toe ook figuurlijk in de armen. In de zevende eeuw kwam er een derde speler: de moslim Arabieren. De zevende, achtste en negende eeuw vormen daardoor een interessante periode van verandering, van ondergang, van opkomst en ook van wederzijdse beïnvloeding.

Het boek is verdeeld in drieën: Byzantium (catalogusnummers 1-81), Commerce (catalogusnummers 82-140) &  Islam (catalogusnummers 141-193). Handschriften, textiel, iconen, glas, geglazuurd aardewerk, ivoortjes, stenen reliëfs en metalen (bronzen, zilveren) voorwerpen ..... De tentoongestelde stukken worden afgebeeld met kleurenfoto's en goed beschreven (incl. literatuurverwijzingen). Ook worden enkele onderwerpen extra belicht, zoals de Byzantijnse keizer Heraclius, Gerasa, de Sassaniden, het Koptische klooster van Bawit, het pelgrimeren, de Stylites van Syria, de iconen uit het Sinaï-klooster, Arabische christenen, mozaïeken en locaal iconoclasme. In het deel over Commerce gaat het speciaal over Byzantijnse en Arabisch-Byzantijnse munten, zijde en ander textiel, juwelen en de afbeelding van vrouwen in vroeg-islamitische context. Uiteraard wordt in het gedeelte Islam uitvoerig stil gestaan bij de zgn. woestijnkasteeltjes van de Omayyaden, zoals Qusayr Amra in Jordanië, bij Fustat (Cairo) en bij de vroegste koranhandschriften.

Aanrader: in één boek een prachtig overzicht van de stand van onze kennis over deze periode van de zevende tot en met de negende eeuw, geschreven door "leading international scholars", met goede documentatie & duidelijke afbeeldingen.
Kortom, een handboek!

© drs A. van Wiechen