wereld van de vroege kerk

 

De wereld van de vroege kerk
geschreven door Simon Jones
Nederlandse eindredactie van Henk A. Bakker
Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2012
192 p., veel kleuren ill, hardcover
ISBN 978-90-23920632

Dit fraai vormgegeven boek werd geschreven door Jones, docent nieuwe testament aan het Spurgeon's College in Londen (volgens de college-website "preparing christians for mission and ministry"). Bakker is universitair docent theologie en geschiedenis van het Baptisme aan de VU Amsterdam. Het boek is dan ook duidelijk geschreven vanuit dit christelijk perspectief en gezien de bron die het meest wordt aangehaald, zou de titel ook heel goed "Paulus' wereld" kunnen zijn.

In acht hoofdstukken maakt de lezer kennis met de Romeinse wereld aan het begin van onze jaartelling: een stedelijke beweging (1), de woonhuizen (2), de dagelijkse gang van zaken (3), brood en spelen (4), een plaats in de wereld (5), het gezinsleven (6), de eindjes aan elkaar knopen (7) en een waaier van religies (8).

De tekst is gelardeerd met kleurenfoto's die voor een groot deel (gelukkig!) van archeologische aard zijn. Maar het is me een raadsel waarom schilderijen van Tissot, Velazquez, El Greco, Guercino (etc.) zijn toegevoegd, terwijl er zoveel échte Romeinse resten zijn die uitstekend ter illustratie gebruikt kunnen worden. Bij het idyllische schilderij van Lorrain (Cleopatra ontmoet Marcus Antonius) staat als onderschrift: "Tarsus, ooit de woonplaats van de apostel Paulus, was een drukke havenstad, zoals te zien is op Cleopatra gaat van boord in Tarsus". De argeloze lezer krijgt daardoor wel een gedroomd, zeventiende-eeuws beeld van de oude Romeinse stad!

Het boek is een kleurrijke eerste kennismaking met het leven van de christenen in het Romeinse rijk van de eerste en tweede eeuw en is erin geslaagd de "eerste gelovigen nog dichterbij te brengen door hun dagelijks leven te schilderen" (flaptekst).