boek: al-andalus 711-1492

 

Al-Andalus 711-1492
Acht eeuwen godsdienststrijd in Spanje
Luk Corluy
470 p. en 7 krtn. - Uitgeverij Sterck & De Vreese, 2020
ISBN 978-90-5615-531-5

"Luk Corluy studeerde filosofie, sociologie en economie en was verbonden aan het departement Economie van de KU Leuven", aldus de flaptekst. In dit boek behandelt hij de hele geschiedenis van islamitisch Spanje met alle feiten en personen die een rol hebben gespeeld. Het waren neit alleen eeuwen van godsdienststrijd maar de strijd om de macht was ook steeds belangrijk (waar niet?).  Heel kritisch - rivaliserende islamitische clans, achterstelling van joden en christenen etc. - gaat hij in op de 'tolerante' samenleving in al-Andalus en bekijkt in detail vanuit alle bevolkingsgroepen én kritisch hoe 'vreedzaam' die samenleving wel of niet was.  

Het boek leest prettig, maar noten en bibliografie zijn wel erg summier. Er ontbreekt een alfabetisch register, hetgeen opzoeken van stad of persoon wat ingewikkelder maakt.
Het is een geschiedenisboek waarin de historische feiten (en mythen) uitvoerig worden beschreven (weinig aandacht voor de cultuurhistorie, maar daar zijn veel andere boeken over!).

© conens & van wiechen drs A. van Wiechen