boeken: goden van eypte

 

Goden van Egypte: Op zoek naar de wetten van de kosmos
redactie: Maarten J. Raven
Leiden: Sidestone Press, 2018
168 p., veel kleuren-illustraties
ISBN 978-90-8890-720-3 - €19.95

 

Goden van Egypte van A tot Seth
Maarten J. Raven en Ben van den Bercken
Leiden: Sidestone Press, 2018
54 p., ill en vooral zwart-wit-tekeningen
ISBN 978-90-8890-727-2 - € 8.99

 

Beide publicaties verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling Goden van Egypte (2019), in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

De Egyptische godenwereld is een beetje een chaotische wereld. Natuurlijk hebben de goden orde geschapen, maar hun aantal en hun verschillende gedaanten maakten het niet makkelijk hen, hun functies en activiteiten beter te leren kennen. Beide boeken – die ook zonder tentoonstelling hun waarde behouden – geven een uitstekend overzicht.

In het 'grote' boek leggen 17 egyptologen de wondere godenwereld bloot, van de schepping en de zon tot de onderwereld. Het laatste hoofdstuk is zelfs gewijd aan de Egyptische goden in de moderne tijd! De teksten zijn helder geschreven en de kleurenillustraties goed gekozen. Verder een lijst met aanbevolen literatuur en een kort overzicht van de in de teksten genoemde goden.

 FOUTJE onderschrift p. 129: Hermes Trismegistus, geschilderd op het gewelf (niet: pafond) van de Walburgiskerk in Zutphen (niet: Zwolle).

Het kleine, handzame boekje (van A tot Seth) geeft in alfabetische volgorde de Egyptische goden met hun naam in hiërogliefenschrift, een korte en duidelijke omschrijving en een getekende afbeelding van de godheid. Heel handig!

Van harte aanbevolen! 

© conens & van wiechen A. van Wiechen