audiocolleges opkomst & val romeinse rijk

 

Opkomst & val van het Romeinse Rijk
zes audiocolleges door Fik Meijer
zes cd's, totale luisterduur 357 minuten
ISVW uitgevers, 2012
ISBN 978-94-91224-15-7

 

In zes colleges van steeds ongeveer een uur behandelt classicus en historicus Fik Meijer op zijn bekende wijze de geschiedenis van het Romeinse Rijk.

College I behandelt het begin van Rome (klein dorp aan de Tiber) tot de verwoesting van Carthago. Daarna volgt de interne strijd van een rijk dat té snel groeide en daarbij passende bestuursvormen moest zien te creëren. De republiek was ten einde en Augustus werd de eerste keizer (principaat). De derde cd behandelt de bloeiperiode van het Romeinse Rijk onder de keizers Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius en Marcus Aurelius. Ook worden themata behandeld als 'brood & spelen' en het Romeinse Rijk als consument. In het vierde college gaat Meijer nog even verder met enkele economische onderwerpen zoals 'wijn en olie', 'garum' (de bekende Romeinse zoute-vissaus) en de 'handel in wilde dieren'. De neergang van het Romeinse Rijk is niet meer te stuiten, de Visigoten vallen aan en Rome wordt geplunderd (410).

In het vijfde college is duidelijk dat Constantinopel het Nieuwe Rome is en de laatste keizer die besproken wordt, is de zesde-eeuwse Justinianus. Daarna gaat Meijer in op de religies van Rome en het prille christendom en behandelt hij enkele 'ondergangstheorieën'. Op de laatste cd horen we dat het christendom groeit en uiteindelijk triomfeert, maar het Romeinse Rijk gaat ten onder. Tenslotte vergelijkt hij de pax romana met de pax americana en staat nog hij stil bij de "factoren die een staat naar de ondergang leiden".

Kortom, een cursus over de geschiedenis van het Romeinse Rijk in zes uur, inclusief vergelijkingen met de wereld van nu.