OudWeb-reeksen online

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

Een goede gelegenheid om het nu even te vergeten en in het verleden op zoek te gaan naar spannende verhalen, bijzondere ontwikkelingen of markante personen.

Vanaf eind mei 2021 begin ik met speciale OudWeb-reeksen waarin ik een bepaald onderwerp of een bepaalde periode behandel in totaal vijf uur, verdeeld over tien sessies van elk ca. dertig minuten. U kunt de afleveringen bekijken op het moment dat u het schikt, zoals bij mijn OudWebinars. Als u zich ingeschreven en betaald hebt, dan is de hele reeks drie maanden voor u beschikbaar.

Kosten per reeks: € 60.00 en dat is INCLUSIEF een papieren syllabus die ik u toestuur (gewoon per post!).

Ik heb gekozen voor deze online-methode omdat ik graag mijn kennis, vergaard in de afgelopen veertig jaar, met u wil delen en ik kan putten uit een groot dia-archief nagelaten door mijn partner Ruud Conens. Ik vind het fijn om op deze manier zijn liefde voor het fotografisch beeld en mijn passie voor het verleden met u te delen. Uiteraard vul ik deze beelden aan met objecten uit diverse grote musea die hun collectie graag met geïnteresseerden willen delen, zoals bijvoorbeeld de uitstekende website van het British Museum te Londen.

Gezien de situatie dat er voorlopig geen fysieke studiedagen mogelijk zijn – en eerlijk gezegd zie ik wat dat betreft de toekomst somber in – maken mijn online-OudWeb-reeksen een fijne 'reis' mogelijk vanuit uw eigen (tuin)stoel.

 

beschikbaar

1.    De wereld van de eeuwenoude pelgrim

De mens in oudheid en middeleeuwen reisde meer dan we wel eens denken. Zeker de reiziger die uit min of meer religieuze overwegingen huis en haard verliet om een voor hem "heilige" plaats te bezoeken. In de klassieke oudheid bezocht men goden om hun raad te vragen, om een gunst af te smeken of genezing te vinden, bijvoorbeeld in Delphi, Epidaurus of Pergamon. De vierde-eeuwse Egeria was een van de vroegste christelijke pelgrims van wie een boeiend pelgrimsverslag bewaard bleef. Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostela waren de drie belangrijkste eindbestemmingen van de middeleeuwse pelgrim.
Waarom reisde de mens in de klassieke oudheid en de middeleeuwen die duizenden kilometers, vaak onder moeilijke omstandigheden? Wat zag hij onderweg en reisde hij alleen of in een groter gezelschap? Wanneer ondernam hij de pelgrimage? Dankzij opgravingen, afbeeldingen, beschrijvingen én reisverslagen kunnen we die eeuwenoude pelgrim beter leren kennen.
Dit onderwerp heb ik eerder behandeld op een studiedag in Nijmegen (2015).

 

beschikbaar

2.    De wereld van de Grieken

Deze OudWeb-reeks laat de wereld van de Grieken chronologisch herleven. De vroegste houten bouwwerken maakten plaats voor de stenen Griekse tempel (Dorisch, Ionisch & Korintische bouwstijlen) en de vaasschilderkunst (Attisch zwart- en roodfigurig), de beelden en de reliëfs laten een duidelijke ontwikkeling van het menselijk figuur zien naar steeds meer realistische vormen. Uiteraard blijven we niet alleen in het moederland Griekenland, maar waaieren we ook uit – net als de Grieken – naar Sicilië, Zuid-Italië en de kust van Klein-Azië. U kunt deze reeks zien als een introductie op de ontwikkelingen in de antieke Griekse wereld, die ik verder uitdiep in andere OudWeb-reeksen (nr. 5), én wellicht ook als een feest van herkenning!

 

 

vanaf eind september 2021

3.    De beeldtaal van de Griekse tempels

Op Griekse tempels en andere gebouwen in religieuze context zijn veel mythen en helden afgebeeld. Omdat veel van dit beeldmateriaal niet meer ter plekke te zien is, maar in musea werd opgesteld, maakt deze OudWeb-reeks het mogelijk gebouw & beeld weer bij elkaar te brengen, zoals de Aphaia-tempel op het eilandje Aegina, de Zeus-tempel van Olympia, het Parthenon, het Hephaisteion en het Nike-tempeltje in Athene, de Poseidon-tempel op het Griekse landpuntje Sounion en de Apollo-tempel in Bassae, het bijna-hart van de Peloponnesus, en enkele bouwwerken aan de Klein-Aziatische kust (Halicarnassus, Didyma en het Zeus-altaar in Pergamon). Goden en helden zijn inderdaad afgebeeld, maar zij vertellen wél meer dan alleen hun mythe, zo zal blijken!
Deze OudWeb-reeks is als het ware een vervolg op de Wereld van de Grieken-reeks (nr. 1, zie hierboven), maar ze kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden.

 

vanaf eind november 2021

4.    De wereld van de Hettieten

Ik neem u in deze OudWeb-reeks mee naar het hart van Klein-Azië (Turkije) waar archeologen de Hettieten hebben 'teruggevonden'. De Hettitische vorsten zijn misschien tegenwoordig iets minder bekend dan hun Egyptische collegae met wie ze uitvoerig correspondeerden. Hoofdzakelijk komt dat omdat ze niet die grootse grafmonumenten met inhoud hebben nagelaten. Er is geen graf van een Hettitische "Toetanchamon" gevonden (maar in de archeologie weet je nooit wat je morgen vindt!), geen goud en geen tot de verbeelding sprekende mummiemaskers. Maar toch, de duizenden kleitabletten gevonden in Hattusa en andere opgravingen in Turkije zijn een zeer rijke bron. Dankzij die kleitabletten kunnen wij ook een beetje de groot-koningen, groot-koninginnen en die mensen leren kennen die meestal anoniem blijven. Gecombineerd met de archeologische resten van tempels, burchten, stadsmuren en gebruiks-voorwerpen schets ik een beeld van hun wereld die rond 1200 vC ten onder ging.