OudWeb-reeks: wereld van de grieken

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

OudWeb-reeks Wereld van de Grieken in totaal vijf uur, verdeeld over tien sessies van elk ca. dertig minuten. U kunt de afleveringen bekijken op het moment dat u het schikt, zoals bij mijn OudWebinars. Als u zich ingeschreven en betaald hebt, dan is de hele reeks drie maanden voor u beschikbaar.

Kosten per reeks: € 65.00 en dat is INCLUSIEF een papieren syllabus die ik u toestuur (gewoon per post!).

 

De wereld van de Grieken

Deze OudWeb-reeks laat de wereld van de Grieken chronologisch herleven. De vroegste houten bouwwerken maakten plaats voor de stenen Griekse tempel (Dorisch, Ionisch & Korintische bouwstijlen) en de vaasschilderkunst (Attisch zwart- en roodfigurig), de beelden en de reliëfs laten een duidelijke ontwikkeling van het menselijk figuur zien naar steeds meer realistische vormen. Uiteraard blijven we niet alleen in het moederland Griekenland, maar waaieren we ook uit – net als de Grieken – naar Sicilië, Zuid-Italië en de kust van Klein-Azië. U kunt deze reeks zien als een introductie op de ontwikkelingen in de antieke Griekse wereld, die ik verder uitdiep in andere OudWeb-reeksen, én wellicht ook als een feest van herkenning!

 

Indeling:

1          Inleiding (bronstijd)

2          Begin & geometrische periode

3          Oriëntaliserende periode - 7e eeuw vC

4          Griekse architectuur: Dorisch, Ionisch & Korinthisch 

5          Archaïsche periode - 6e eeuw vC

6          Attische vaasschilderkunst, zwart- en roodfigurig

7          Klassieke periode - 5e eeuw vC

8          Laat-klassieke periode - 4e eeuw vC

9          Hellenistische periode - eind 4e - 2e eeuw vC

10        Delos, huizen & mozaïekvloeren