boek: 200 jaar RMO

 

Rijksmuseum van Oudheden Leiden: Een geschiedenis van 200 jaar
Onder redactie van Pieter ter Keurs en Willem Wirtz
Leiden:Rijksmuseum van Oudheden & Zwolle: Waanders uitgevers, 2018
551 p., veel ill.- ISBN 978-94-62621756

 

13 juni 1818: de jonge Caspar Reuvens (1793-1835) werd benoemd tot hoogleraar archeologie in Leiden. Deze datum is als het ware de stichtingsdatum van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) of zoals het toen heette: Archaeologisch Cabinet der Hoogeschool. Pas vanaf 1838  waren bezoekers op bepaalde dagen welkom. In deze vroege jaren werd de basis gelegd van de mooie RMO-verzameling door belangrijke aankopen, vaak via kleurrijke figuren zoals ingenieur Jean-Emile Humbert (1771-1839), die verantwoordelijk was voor het 'binnenhalen' van o.a. het grootse Trajanusbeeld (uit Utica, Tunesië) en enkele Etruskische asurnen, waarvan Reuvens aanvankelijk dacht – gezien de niet-klassieke verhoudingen van de afgebeelde figuren – dat het 18e-eeuwse vervalsingen waren, speciaal gemaakt voor "Etruscomanen" (p.105).

Het boek behandelt min of meer in chronologische volgorde de ontwikkelingen van het museum en de veranderingen m.b.t. collectieopbouw en specialisaties (zoals het vak van restaurator), het gebruik van fotografie en andere technische ontwikkellingen. Het gaat over opgravingen rond de Middellandse Zee en in Nederland (o.a. Dorestad, Arentsburg) waarbij het RMO een rol speelde, over politiek & geld, over interne spanningen & ruimere behuizing, over kopen, ruilen & afstoten van objecten, over een écht tempeltje & afgietsels, over gulle schenkers en een collaborerende conservator, over gedreven archeologen wroetend in het zand of vissend in de Oosterschelde ......

Het is een verrukkelijk mooi, rijk en 'vet' boek, je blijft erin lezen (duidelijke vormgeving). Heerlijk!

Voor iedereen die van het RMO & de (NL) archeologie houdt, is dit boek een absolute must! 


© conens & van wiechen drs A. van Wiechen