sarcofagen

Romeinse sarcofagen met de deur op 'n kier
Romeinen lieten stenen sarcofagen maken om hun dierbare doden een mooie laatste rustplaats te geven. Op een groep van deze sarcofagen is een intrigerende deur-op-'n-kier afgebeeld. Waarom?

Prometheus-sarcofaag in Napels
Prometheus-sarcofaag in Rome
Twee prachtige sarcofagen voor de doden laten de schepping van de mens zien door de kleiende Prometheus en de bezielende godin Athena.

Middeleeuwse sarcofaag van Doña Urraca López de Haro
Deze dame van stand was abdis van het nonnenklooster te Cañas (Spanje). Ze ligt er - levensgroot - in steen schitterend bij. Verder zijn op haar sarcofaag scènes afgebeeld van droevenis en van haar begrafenis.

Middeleeuwse sarcofaag van de vrouw van don Felipe
Ze was getrouwd met don Felipe, de opstandige broer van koning Alfonso X de Wijze en stierf in 1265. Bij dames van stand hoorden toen grootste begrafenissen en juist die ceremoniën hebben beeldhouwers vereeuwigd, ook op haar sarcofaag in Villalcázar de Sirga, een prachtige halteplaats op de camino de Santiago, de bedevaartsroute naar Santiago de Compostela.

Vijftiende-eeuws praalgraf van San Juan
Waarom vestigde Johannes zich in het onherbergzame noorden van Spanje om pelgrims te helpen?

Sarcofaag van Beatriz Galindo
De geleerde en intelligente Beatriz Galindo werd niet voor niets La Latina genoemd. Ze stierf in 1534; haar sarcofaag staat nu nog in hartje Madrid.