OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstzondag 31 augustus 2014
frankrijk | chartres middeleeuwen zwart-wit 

zondagse zwart-witzondag - rustdag - zwart-wit