lezing: fata morgana - oriëntalisme

Europa in de ban van de mediterrane oriënt 
 
  

lezing door drs. A. van Wiechen
5 nov 2019 - dinsdagmiddag 14.00-16.00u
locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

 

Zwoele 1001-Nacht-verhalen, kleurige tapijten, despotische heersers en kwijnende haremdame-blikken ... het zijn een paar clichés die steeds weer opduiken in de Europese kunst en literatuur als het gaat om de islamitische Oriënt. Vanaf de eerste contacten ten tijde van Karel de Grote bekeek men die vreemde wereld met gemengde gevoelens: afschuw & bewondering.

Met name in de negentiende eeuw vond menig Europees kunstenaar zijn inspiratie in de Oriënt die hij leerde kennen tijdens zijn reizen of tijdens zijn bezoek aan een van de vele wereldten­toonstellingen. Uit zijn reisverslag of via zijn werk komen we te weten wat die kunste­naar het meeste trof: kleurenrijk­dom, subtiele lichtval, geslui­erde schoonheden, adem­bene­mende landschap­pen, merkwaardi­ge gewoon­ten of eeuwenoude tradities. Het is fascinerend te zien hoe de Oriënt in het westen op zoveel verschillende manieren vorm heeft gekregen, bijvoorbeeld in de schilderkunst: van het subtiele realisme van John Frederick Lewis (1805-1876), de academische precisie van Jean-Léon Gérôme (1824-1904) tot de abstracte vormen van Paul Klee (1879-1940).

In deze lezing ga ik ook in op het internationale karakter van het Oriënta­lisme en stel ik de belangrijkste kunstenaars, schrijvers, architecten en pottenbakkers voor. Zij brachten de Oriënt ook als souvenir - letterlijk én figuurlijk - mee naar huis.

De Oriënt werd aangepast aan de westerse mode en smaak. Deze door het westen ge-oriëntaliseerde Oriënt kwam via Europese architecten ook weer terug in de islamitische mediterrane landen, zoals prachtig te zien in de Franse kerken van Noord-Afrika of in het station van Istanbul!

  

 betalingsvoorwaarden en lezingen-strippenkaart

 deze lezing of een lezingen-strippenkaart cadeau geven

klik hier om de Zutphen-folder te zien of te downloaden