lezing: fata morgana - oriëntalisme

Europa in de ban van de mediterrane oriënt 
 
  

lezing door drs. A. van Wiechen
5 nov 2019 - dinsdagmiddag 14.00-16.00u
locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

 

Zwoele 1001-Nacht-verhalen, kleurige tapijten, despotische heersers en kwijnende haremda­me-blikken ... het zijn een paar clichés die steeds weer opduiken in de Europese kunst en literatuur als het gaat om de islamiti­sche Oriënt. Vanaf de eerste contacten ten tijde van Karel de Grote bekeek men die vreemde wereld met gemengde gevoelens: afschuw & bewondering.

Met name in de negen­tiende eeuw vond menig Europese kunstenaar zijn inspiratie in de Oriënt die hij leerde kennen tijdens zijn reizen of tijdens zijn bezoek aan een van de vele wereldten­toonstellingen. Uit zijn reisverslag of via zijn werk komen we te weten wat die kunste­naar het meeste trof: kleurenrijk­dom, subtiele lichtval, geslui­erde schoonheden, adem­bene­mende landschap­pen, merkwaardi­ge gewoon­ten of eeuwenoude tradities. Het is fascinerend te zien hoe de Oriënt op zoveel verschil­lende manieren in het westen vorm heeft gekregen, bijvoorbeeld in de schilder­kunst: van het subtiele realisme van John Frederick Lewis (1805-1876), de academische precisie van Jean-Léon Gérôme (1824-1904) tot de abstracte vormen van Paul Klee (1879-1940).

In deze lezing ga ik ook in op het internationale karakter van het Oriënta­lisme en stel de belangrijkste kunstenaars, schrijvers, architecten en potten­bak­kers voor. Zij brachten de Oriënt ook als souvenir - letterlijk én figuurlijk - mee naar huis.

De Oriënt werd aangepast aan de westerse mode en smaak. Deze door het westen ge-oriëntali­seerde Oriënt kwam via Europese architecten ook weer terug in de islamitische mediterrane landen, zoals prachtig te zien in de Franse kerken van Noord-Afrika of in het station van Istanbul!

  

 betalingsvoorwaarden en lezingen-strippenkaart

 deze lezing of een lezingen-strippenkaart cadeau geven

klik hier om de Zutphen-folder te zien of te downloaden