lezing: moissac

 
  

lezing door drs. A. van Wiechen
28 apr 2020 - dinsdagmiddag 14.00-16.00u
locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen 

 

Deze lezing gaat NIET door i.v.m. (de maatregelen rond) het corona-virus. 
Het onderwerp zal in najaar 2020 aan bod komen.
De strippenkaarten blijven uiteraard geldig in najaar 2020 en 2021! 

 

In het departement Tarn-et-Garonne liggen op de N-oever van de Tarn de resten van een eens zeer machtig klooster: St-Pierre. Volgens de legende zou dit klooster gesticht zijn door Chlodovech I (r.466-511), maar historisch lijkt een stichting rond 630 waarschijnlijker. In ieder geval bewijzen geschreven bronnen het bestaan van het klooster rond 680. Uit de achtste tot tiende eeuw is niet veel bekend. Wel werd het klooster zeker enkele malen geplunderd door Noormannen en Hongaren. 

In 1048 sloot de abdij zich aan bij de hervormingsbeweging van Cluny. Abt Odilo van Cluny maakte Durandus (1048-1072) abt en deze kwam met enkele monniken vanuit Cluny naar Moissac. Door veel geschenken nam de rijkdom van de abdij snel toe en een nieuwe kerk werd gebouwd (Moissac I, gewijd in 1063, vrijwel niets bleef bewaard). T.t.v. abt Ansquitil (1085-1115) was er sprake van grote zelfstandigheid van het Moissac-klooster. In 1096 bezocht Urbanus II Moissac en in 1100 werd de kloostergang opgericht. Ansquitil's opvolger was abt Rotgerius (1115-1135) die een nieuwe kerk bouwde (Moissac II, in 1180 gewijd). Misschien dat de toename van het aantal pelgrims en monniken een nieuwe kerk nodig maakte. Dit was de bloeiperiode van het Moissac-klooster.

Het hele Moissac-complex van klooster, ingangsportaal, toren en kerk is een prachtig voorbeeld van de beeldtaal van begin twaalfde eeuw. Een aparte boodschap voor de monniken (kloostergang, salle haute) en een voor de leken (bezoekers, pelgrims), die werd vormgegeven in het portaal. Het was een 'boodschap' met verschillende lagen, waarin geschiedenis (bijbel), symboliek (verbinding van oude en nieuwe testament) en het opvoedkundige (het zichtbare betrekken op het ego van de beschouwer) belangrijke elementen waren.

Kortom, een lezing over middeleeuwse reclame bestemd voor speciale doelgroepen!

 betalingsvoorwaarden en lezingen-strippenkaart

 deze lezing of een lezingen-strippenkaart cadeau geven

klik hier om de Zutphen-folder te zien of te downloaden