OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdonderdag 27 juli 2017
turkije souvenirs & (reis)herinneringen pelgrims & reizigers middeleeuwen heiligen | VII slapers frankrijk 

de slapende zeven 

Uitvoerig bericht de dertiende-eeuwer Jacobus de Voragine in zijn beroemde Gulden Legenden over de heilige Zeven Slapers, die in de middeleeuwen op verschillende plaatsen in Europa ook op 27 juli werden herdacht. Ten tijde van Decius' christenvervolgingen zouden zeven jonge christenen - met prachtige namen - hun toevlucht hebben gezocht in een grot bij de Celion-berg in de directe omgeving van Ephese (Turkije). Toen de keizer dit hoorde, liet hij prompt deze grot dichtmetselen. De zeven jongens vielen in slaap.
Veel later vatte een inwoner van de stad het plan op om een hut te bouwen bij de Celion-berg en gebruikte daarvoor de stenen van de grotingang. De Zeven werden wakker en meenden één nacht geslapen te hebben. Malchus ging - zoals hij gewend was -  naar de stad om brood te halen. Aangekomen bij de stad kon hij zijn eigen ogen niet geloven: hij zag een kruis boven de stadspoorten en iedereen sprak openlijk over Christus. Is dit wel de stad Ephese? vroeg Malchus zich af. Hij herkende niets en niemand. Uiteindelijk bleek dat het wel Ephese was, maar dat de tijden veranderd waren. Nu regeerde de christelijke keizer Theodosius; de Zeven hadden erg lang geslapen, wel 372 jaar! De bisschop van Ephese bracht de keizer per brief op de hoogte van dit wonder. De keizer kwam direct vanuit Constantinopel naar Ephese, waar hij nog net met de Zeven kon spreken. Toen sliepen de Zeven opnieuw in en "gaven de geest".

Jacobus de Voragine eindigde dit heiligenverhaal met een kleine rekensom: ze zijn in 448 ontwaakt en zouden volgens de legenden 372 jaar hebben geslapen. Maar Decius regeerde erg kort, maar één jaar en drie maanden in 252, dus merkte Jacobus zakelijk op "in dat geval hebben ze 196 jaar geslapen".

In Bretagne trekt de jaarlijkse pardon (bedevaart) van De Zeven Slapers in het (een-na-)laatste weekend van juli nog altijd veel gelovigen en pelgrims. Omdat deze Slapers ook in de islamitische wereld populair waren (en zijn) - zij worden in de koran genoemd - staat sinds 1954 op initiatief van de Franse islamoloog Louis Massignon deze Bretonse pardon in het teken van de "dialogue islamo-chrétien"; een bijzondere belevenis.

Meer over de VII Slapers ....

 beeld & woord © conens & van wiechen drs. A. van Wiechen