OudWeb-log - voorbije toekomstvrijdag 31 mei 2019
verhalen | bijbel middeleeuwen cyprus 

een bijzondere visitatieEen veelvoorkomende en herkenbare afbeelding van het leven van Maria is de Visitatie, de ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen: Maria en haar nicht Elisabet (Lucas 1.39 e.v.).  We zagen in het Cypriotische kerkje van het Heilig Kruis (Pelendri, Troödos gebied) een heel bijzondere visitatie afgebeeld.

Vanaf de dertiende eeuw werd de Visitatie herdacht op 2 juli, tegenwoordig op 31 mei.  In de kunst werd de visitatie op verschillende manieren  verbeeld, van een afstandelijk handdruk tot een zeer innige omarming. 
Die stevige omarming zagen we ook in het Cypriotische kerkje van het Heilig Kruis (Pelendri, Troödos gebied). In heldere kleuren is daar in het derde kwart van de veertiende eeuw de cyclus van het leven van Maria geschilderd in 14 taferelen. Tegen een achtergrond van natuur en wat gebouwtjes omarmen twee vrouwen elkaar; de een draagt een blauw gewaad met rode mantel, de ander een geel/grijze combinatie. Boven hun hoofden staan in het Griekse hun namen en wát er gebeurt.

 

Even schoten we in de lach - een 'body-scan' avant-la-lettre - ook de nog niet geboren baby's zijn afgebeeld! Het zittende Jezusje bij Maria en de eerbiedig naar voren buigende Johannes de Doper bij Elisabet. In veertiende-eeuws Europa komt zo'n afbeelding wel eens voor, maar in de Byzantijnse muurschilderkunst is het een zeldzaamheid. 
De Byzantijnse kerkjes van Cyprus - zeker in het Trodoös gebied - zijn een lust voor het oog én heerlijk verrassend in de details! 

© drs Annet van Wiechen