OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstvrijdag 10 juli 2015
verhalen | bijbel middeleeuwen jaar (getijden) & maanden italië ezel 

een pracht ezel in verona!In de middeleeuwen beeldde men scènes uit het oude en nieuwe testament af vaak in relatie met elkaar. Zo ook aan weerszijden van het ingangsportaal van de kloosterkerk San Zeno in Verona. Rechts van de ingang – voor de bezoeker – is het oude testament weergegeven, nl. de zondeval. Links is als het ware het antwoord op die zondeval gegeven, nl. de redding van de mensheid door Christus' dood zoals vermeld in het nieuwe testament in acht scènes (boven de twee onderste strijd-reliëfs, die we gisteren bespraken).

Links begint het verhaal met de aankondiging aan Maria dat ze zwanger zal worden (annunciatie). Daarna omhelsen Maria en haar nicht Elisabeth – beiden zwanger – elkaar (visitatie). Dan de geboorte van Jezus met alle kleine, bekende details, een engel brengt de herders op de hoogte en we zien nog recht Herodes op zijn vouwstoel zitten terwijl hij de drie 'koningen' uithoort.
Daarna volgen in twee reliëfs de komst van de Driekoningen bij Maria en kind, opdracht in de tempel, Jozef die door een engel aangespoord wordt naar Egypte te vlucht.

De overige reliëfs vertellen kort en bondig het verder verhaal: de vlucht op de ezel, Jezus' doop in de Jordaan door Johannes de Doper, de gevangeneming van Jezus - inclusief de Judas-kus - en de kruisiging.
U weet ik heb 'iets' met ezels en deze ezel is mooi vormgegeven, kijkt pienter uit zijn ogen en lijkt een stevige doordouwer. Maria zit in amazone-zit op een (houten) zadel en een mooi kleed bedekt de ezelskont.

Johannes doopt, maar houdt tevens – heel praktisch – zijn harig gewaad met zijn linkerhand vast, zodat alleen zijn voeten nat worden!

 

Nicolaus en Guillelmus hakten voor hun tijdgenoten in steen het middeleeuwse geloof en legenden, maar ook het dagelijks werken vergat hij niet. In steeds drie scènes Heeft Nicolaus in het uitstekende portaal direct boven de ingangszuilen de maanden van het jaar weergegeven. Ingekaderd in een soort porticus – waarvan de zuiltjes steeds anders van vorm zijn! – zien we Juni de fruitplukker, Juli de man die met zijn sikkel het graan afsnijdt en Augustus de vatenmaker.

Al die kleine, leuke details, dát maakt voor mij Nicolaus' werk zo bijzonder!

beeld & woord © conens & van wiechen