inschrijving voor de studiedagen-thuis

 

U schrijft zich in voor een of meer studiedagen door u op te geven 
via het onderstaande formulier of via e-mail. Ik stuur u dan z.s.m. mijn (nieuwe!) bankgegevens.
Vervolgens maakt u het totaalbedrag vóór het begin van de studiedag(en)-thuis 
over op mijn bankrekeningnummer.

Na betaling krijgt u van mij bijtijds de papieren syllabus toegestuurd en op vrijdag vóór de aangegeven periode de link waarmee u alle vier de lezingen kunt bekijken.  

De link die ik u stuur is strict persoonlijk en alleen voor ú bestemd (dus niet doorsturen aan anderen!).

Tijdens het bekijken van de lezingen kunt u mij altijd vragen sturen die ik z.s.m. beantwoord. Uiteraard kunt u dat ook doen via mijn gebruikelijke e-mailadres. 

Restitutie van (een deel van) het deelname-bedrag bij het niet-bekijken van de studiedag-thuis (om welke reden dan ook) is NIET mogelijk.studiedagaantal kaarten
  
totaal
  
naam:
e-mailadres: stuur mij een kopie