OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdinsdag 14 juli 2015
ezel duitsland dieren middeleeuwen | waterspuwers 

middeleeuwers in de lucht! 

Het begon met een eenvoudig, drieschepig romaans kerkje, toen de stad Freiburg (im Breisgau) net feit geworden was. Daar preekte de beroemde cisterciënzer monnik Bernhard van Claivaux begin december 1146. Een oogtuige meldde dat alle inwoners van de toen nog jonge stad ademloos luisterden naar deze preek, waarin opgeroepen werd tot een kruistocht (in de moderne nummering: de tweede kruistocht). Het ging de stad en haar inwoners goed. Vandaar dat rond 1200 begonnen werd aan een grotere en mooiere kerk. Driehonderd jaar deed men erover – uiteraard met tussenpozen – om een van de mooiste kathedralen van Duitsland te bouwen.

Een rondje rond de kerk bezorgt je een stijve nek, want we kijken omhoog. De waterspuwers zijn verrukkelijk om te zien (vanaf tweede helft dertiende eeuw). We zagen een varken in de lucht hangen (afb), een ezel met varkenssnuit grimmig naar beneden staren (afb) en een veulen leek al eeuwen bezig zó uit de daklijst te willen springen.

Een waterspuwer in de vorm van een man met een brilletje op zijn neus en brede riem rond zijn middel ....
Het is opvallend dat hier aan de kathedraal van Freiburg i.Br. vooral veel waterspuwers mensachtige vormen hebben. Wellicht een locaal grapje?

Eén waterspuwer is wel met iets heel menselijks bezig! 
We zijn gechameerd van de waterspuwers én van de locale markt rondom de Münster .... ook willen we graag nog het kerkinterieur zien én de ruim honderd meter hoge gotische toren die oogt als stenen kantwerk..... we blijven gewoon nog een dag! 

beeld & woord © conens & van wiechen