OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstmaandag 01 oktober 2012
middeleeuwen frankrijk fabelwezens | sirene 

de sirene van perrecy les forgesHerfst.
Het regent pijpenstelen, aan één stuk door.
Wij stromen letterlijk de romaanse kerk van Perrecy les Forges (Bourgondië) binnen.
Zeer toepasselijk want we komen speciaal voor een zeemeermin-Sirene die hier in de twaalfde eeuw werd afgebeeld. Ze zit wel lekker hoog en droog, want ze is onderdeel van een kapiteel op de zuil die links de mooi gebeeldhouwde ingang het kerkvoorportaal opvrolijkt. Hier lijkt de zeemeermin Sirene een duidelijk boodschap voor de middeleeuwer te hebben.

 

De Sirene deelt namelijk het kapiteel met een vrouw die twee slangen aan haar borst koestert. Ze stelt Luxuria voor, de erge zonde van praalzucht, wellust en onkuisheid .... De Sirene symboliseert in deze context soortgelijke zonde die de middeleeuwse kerk vooral toedichtte aan vrouwen!
Het verdere beeldhouwwerk rond de kerkingang maakt de boodschap nog duidelijker. Engelen strijden tegen monsters zodat deze slechte elementen de kerk niet kunnen binnenkomen. Soortgelijke functie hadden Luxuria en Sirene ook. Zij zijn buiten de kerk, in het voorportaal afgebeeld als waarschuwing voor de middeleeuwse gelovige dat de slechte praktijken die zij symboliseren niet in de kerk - of in het leven van een gelovige - thuishoren!

Het is pracht van een Sirene. Haar gezicht is enigszins beschadigd, maar voor de rest is haar houding duidelijk: met haar handen ondersteunt ze haar eigen, beide vissestaarten.
De regent deert ons niet.
Deze Sirene kunnen we toevoegen aan ons Sirene-archief en dat maakt dat deze dag niet meer stuk kan!