OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstvrijdag 21 december 2012
frankrijk heiligen middeleeuwen 

21 december thomasBourgondië ... daar in Semur-en-Auxois was niet alleen de regen bourgondisch in overdaad, maar ook de gebeeldhouwde details aan de buitenkant van de gothische Notre-Dame. Vooral het boogveld van het noord-portaal (midden dertiende eeuw) heeft onze belangstelling. Vaak werd de apostel Thomas als 'ongelovige Thomas' verbeeld, maar af-en-toe beeldde de middeleeuwer ook de Indiase avonturen van Thomas af. Maar nergens met zoveel verve en humor als hier in Semur-en-Auxois.

Volgens de legenden - uitvoerig opgeschreven door Jacobus de Voragine in zijn Legenda Aurea - zocht de koning van India via zijn stroman Abbanes een architect om voor hem een paleis te bouwen "op de Romeinse manier". Thomas bood zich aan. Abbanes en Thomas voeren richting India. Onderweg kwamen ze ergens aan land waar een koning het huwelijk van zijn dochter vierde. De koning beval dat iedereen met het feest moest meedoen, ook de pas-aangekomenen. Maar Thomas at en dronk niet aan de feestdis tot grote ergernis van de hoofdkelner die Thomas daarom in zijn gezicht sloeg. Thomas zei dat hij niet eerder van tafel zou opstaan voordat een hond deze 'klap-hand' naar hem terug zou brengen. De kelner ging buiten water halen, werd door een leeuw aangevallen en gedood. Honden verscheurden het lichaam en een van hen apporteerde de kelners-hand.

Wij zijn het met u eens: een ietwat bizar verhaal en - als we de legenden mogen geloven - zelfs kerkvader Augustinus had zo zijn bedenkingen. De beeldhouwer in Semur-en-Auxois ging helemaal in het verhaal op en we zien niet alleen de feestdis en een acrobaat, maar ook - zij het met enige moeite - de apporterende hond mét hand!

Na dit intermezzo voeren Abbanes en Thomas verder naar India; daar gaf de vorst hem geld voor de bouw van zijn paleis en vertrok toen voor twee jaar om zijn land te inspecteren. In die twee jaar besteedde Thomas het geld aan goede doelen en preekte en preekte en preekte ....... Toen de koning terugkeerde, zag hij geen paleis en werd witheet en knalrood van boosheid. Hij liet Thomas in het cachot werpen. Intussen stierf de broer van de koning, maar nog vóór zijn staatsbegrafenis stond hij levend en wel voor de koning en meldde het volgende: "die Thomas die jij in het gevang hebt gegooid is een man van God. Ik kwam in de hemel aan en zag daar een prachtig, mooi en kostbaar paleis versierd met edelstenen en goud. Men vertelde me dat dit paleis door Thomas gebouwd was voor jou, mijn broer, de koning van India! Maar ja - zo vertelden de engelen mij - die broer is zo'n paleis niet waard!"
Om een lange middeleeuwse legende kort te maken: de koning van India en zijn even tot leven gewekte broer kwamen tot inkeer en lieten zich door Thomas dopen.

Het gaat harder regenen en wij zoeken snel de beschutting van de kerk ...