lezing rotskoepel, jeruzalem

 

Abd al-Malik (kalief 685-705) ging energiek te werk om de macht van de Omayyaden
- de eerste erfelijke dynastie die regeerde over het door moslims veroverde gebied - te versterken en uit te breiden.

Het belangrijkste bouwwerk dat Abd al-Malik tot stand liet brengen was de Rotskoepel in Jeruzalem. Welke redenen had Abd al-Malik om dit bijzondere, rijkversierde monument juist op die plaats (de Tempelberg) te bouwen? Wilde Abd al-Malik de Rotskoepel juist tot een monument maken om zijn overwinning op het christendom of op de Byzantijnse en Sassanidische vorsten gestalte te geven (inscripties, locaties, vorm)?

Wat zijn beweegredenen ook geweest mogen zijn, het is duidelijk dat de Rotskoepel helemaal geënt was op en paste in de Grieks-Romeins-Byzantijnse en joods-christelijke tradities en vormentaal. De Omayyaden namen selectief en creatief elementen over om er een eigen symbolische lading aan te geven.

In de middeleeuwen was de  Rotskoepel bekend als Templum Domini en later als Templum Salomonis. Overal zijn afbeeldingen van de Rotskoepel te vinden: in het schilderwerk van Rafaël of Van Eyk, op Ottomaanse pelgrimsherinneringen of in joods borduurwerk.

In deze lezing de fascinerende geschiedenis van bouw en betekenis van de Rotskoepel.