OudWeb-log - voorbije toekomstdinsdag 12 mei 2015
romeinen pelgrims & reizigers heiligen egypte 

de arme kluizenaar & de rijke pelgrim 

Johannes van Lykopolis verliet als 25-jarige  – rond 330 – de 'wereld', leefde vijf jaar in verschillende kloosters, maar koos er uiteindelijk voor om de rest van zijn leven als kluizenaar te leven vlakbij zijn geboortestad Lykopolis (het huidige Assiut in midden Egypte). Vanwege zijn voorspellingen werd hij beroemd en werd zelfs door keizer Theodosius geraadpleegd.
De rijke christin Poimenia, die behoorde tot de elite in Rome, wilde deze kluizenaar tijdens haar pelgrimstocht een bezoek brengen. Maar hij weigerde haar te zien, niet alleen omdat ze een vrouw was, maar waarschijnlijk ook omdat haar opvatting van pelgrimeren heel anders was dan die van Johannes. Ze reisde in 'wereldse' stijl met een grote hofhouding bestaande uit een bisschop, priesters, eunuchen en slaven.
Per schip arriveerde ze in Alexandrië (afb). Daar stapte ze over op locale schepen om stroomopwaarts naar Lykopolis te varen. Ondanks het feit dat hij haar niet wilde zien, waarschuwde de kluizenaar haar blijkbaar nog wel om niet naar Alexandrië terug te keren, de verleidingen waren daar veel te groot. "Of ze luisterde niet of was de waarschuwing vergeten", maar ze ging wel terug naar de hoofdstad. En inderdaad haar gezelschap kreeg aldaar problemen met de locale bevolking. De bisschop werd in het water gegooid, een eunuch moest één vinger missen, een bediende werd gedood en Poimenia zelf bedreigd. Misschien wilde de schrijver van het biografie van de voorbeeldige kluizenaar, waarin deze anecdote werd opgenomen, de vroomheid – híj leefde in armoede, terwijl Poimenia in rijkdom reisde – en voorspellingsgave van Johannes benadrukken.

Verder is amper meer bekend van Poimenia. Wél dat ze ook naar Jeruzalem pelgrimeerde en daar rond 392 een kerk liet bouwen rond de 'heilige' voetafdrukken van Jezus.

Hoe zag die kerk eruit en wat zijn die voetafdrukken?
Dat weten we dankzij het verslag van een andere pelgrim – bijna 300 jaar later – die we morgen aan het woord laten!

beeld & woord © conens & van wiechen