OudWeb-log - voorbije toekomstmaandag 13 april 2015
pelgrims & reizigers libanon egypte cyprus belgie syrië 

opmerkzaam & nieuwsgierig 

Gentenaar Joos van Ghistele vertrok in 1481 voor een bedevaart naar Jeruzalem, maar plakte er nog een avontuurlijke reis van drie jaar aan vast langs de Nijl, over de Rode Zee en naar noordwest-Perzië. Zijn reisverslag werd na thuiskomst in 1485 geschreven door Ambrosi­us Zeebout die het relaas aanvulde met gegevens uit andere bronnen, zoals oudere reisverslagen en de bijbel.

Reizend in het oostelijk Middellandse Zeegebied kwamen we Joos geregeld 'tegen'. Hij beschreef de draaiende en krakende waterwielen van Hama (Syrië) en bezocht de Paulus-plekken in Damascus. Waarschijnlijk was hij de eerste westerling die de achtste-eeuwse ruïnes van Anjar (Libanon) beschreef, bracht boekweit naar onze contreien, zag op Cyprus de overblijfselen van de Venus-tempel, vertelde over de troonsstrijd in Constantinopel (Istanbul) na de dood van sultan Mehmed II en bewonderde de piramiden van Egypte.
Nee, het waren niet de graanschuren van Jozef, zoals sommige mensen denken. Nee, het waren de enorme graven van Egyptische koningen.
Ook vertelde hij een bijzondere verhaal over de daarbij gelegen sfinx. "Men zegt" – zo vertelde Van Ghistele – "dat het Hoofd placht te spreken ten tijden vander ydolatryen zoals ook andere goden plachten te doen". Zo kwam er eens een man die een offer bracht en het Hoofd vroeg wat er met hem zou gebeuren. Thooft antwoordde dat de man coninc ende heere van Egypte zou worden als hij de raad van het Hoofd opvolgde! Dat deed hij en hij werd koning van Egypte! Vrij snel daarna ging de man naar het Hoofd en rukte de baard van de kin met de woorden: 'je hebt mij raad gegeven hoe ik koning van Egypte kon worden, je mag niemand anders die raad geven' en zo staet tvoorseyde hooft als noch", volgens Van Ghistele.

beeld & woord © conens & van wiechen

Joos van Ghistele's reisverslag is uitgegeven in 1998; meer informatie.