OudWeb-log - voorbije toekomstvrijdag 17 april 2015
italië | rome middeleeuwen nederland pelgrims & reizigers 

van groningen naar rome en terug 

Veel pelgrims hadden een verborgen agenda. Ze gingen heel devoot op pad om steun of genezing bij een heilige te vinden, maar ze pelgrimeerden ook om thuis de pest te ontlopen, om iets van de wereld te zien, die nare schoonmoeder (of ....... vul maar in) even te vergeten of om wat kleur en avontuur in het leven te brengen......

Voor de twaalfde-eeuwse Emo was pelgrimeren een bijzaak. Primair ging hij op pad om pauselijke hulp te vragen in een lastig politiek probleem rond het stichten van zijn klooster in NO-Groningen. Andere kloosters, een lokale en zeer machtig 'heer' en de bisschop van Münster zaten hem dwars. Vandaar dat Emo op 9 november 1211 vanuit Groningen naar Rome vertrok. Vergezeld van zijn trouwe vriend en bouwmeester Hendrik was blijkbaar de reden zo urgent dat Emo in de winter aan de tocht begon! De Alpen passeerde hij aan het eind van het jaar. Slechtere tijd is bijna niet denkbaar. Emo's eigen belevenissen kennen we niet, maar enkele jaren eerder trok een andere geestelijke in de winter de Alpen over en deze berichtte aan een collega over de Alpen, die hij "plaats der martelingen" noemde, "waar de marmeren ijsplaten de rotsige aarde aarde bedekken, waar het onmogelijk is een voet stevig neer te zetten". Zelfs de inkt in zijn meegenomen inktpot was bevroren en "mijn baard was van ijs verstijfd en de adem uit mijn mond was daarop al overvloedig als ijs neergeslagen".

Emo kwam op 20 januari 1212 in Rome aan, vertrok op 11 maart en was op 6 juli 1212 weer terug in zijn 'Nijeklooster' in Groningen. Alles over Emo's reis kunt u nu lezen in het leuke boek van emeritus hoogleraar Dick E.H. de Boer die al jaren in de ban is van Emo's Rome-tocht. Hij volgde Emo's voetsporen en reconstrueerde ter plekke hetgeen Emo wel of (nog) niet gezien kon hebben. Een bijzonder kleurrijk boek waarin u Emo op de voet kunt volgen vanuit uw eigen stoel!

We komen ook te weten dat Emo's missie uiteindelijk succes had en dat in 1213 Wierum (nu: Wittewierum) als de vestigingsplaats voor zijn klooster Floridus Hortus (Bloemhof) een feit was en Emo abt.

beeld & woord © conens & van wiechen

Alle gegevens over Emo's reis, klik hier.