OudWeb-log - voorbije toekomstwoensdag 20 mei 2015
syrië | palmyra syrië romeinen italië 

alleen het huizenhart staat overeind 

In ruïnes zijn het de openbare gebouwen die in het oog springen: tempels, theaters, stadspoorten en - bogen. Maar waar woonden de mensen? In Palmyra zijn enkele huizen onderzocht en als we enkele zuilen overeind zien staan die een vierkant of rechthoek vormen dan weten we – door archeologisch onderzoek in de jaren dertig van de vorige eeuw – dat we het hart van een huis zien. Voor zover onderzocht lijken huizen in Palmyra qua opbouw en indeling sterk op grieks-romeinse huizen die op het eiland Delos (Griekenland) of rond de Vesuvius zijn gevonden.

Hart van het huis is een open hof met (meestal) aan vier zijden een overdekte zuilengang: het peristylium, letterlijk: rondom zuilen. In het voorbeeld uit Herculaneum (Italië) hieronder is het huis voor een groot deel bewaard gebleven en zijn de zuilen van baksteen voorzien aan de buitenkant met een laag stuc.

In Palmyra zijn alleen de stenen zuilen van het peristylium bewaard gebleven en zijn buiten- en binnenmuren door de tijd als stof weggeblazen, alleen de fundamenten resteren.
In Herculaneum (hierboven) is nu in de open hof gras gezaaid, maar of in Palmyra vroeger ook een tuinaanleg aanwezig was? We weten het niet.

Tussen de zuilen waren misschien kleurige tapijten opgehangen als zonneschermen zodat het binnenin huis lekker koel bleef. Het meubilair bestond hoofdzakelijk uit enkele ligbanken, kuipstoelen en tafels. Daar is niets van bewaard gebleven, maar de stenen sarcofagen laten wel voorbeelden ervan zien. Op de sarcofagen zijn ook de fraai gedraaide houten poten van de banken goed te zien en de matrassen met mooi versierde dekkleden.

Dat in Palmyra niet alleen mannen aanlagen, blijkt uit deze scène op een sarcofaag met een rijk uitgedoste vrouw. De dienares (links) toont nog een brede halsketting.
De dame is van stand, dat is duidelijk!

beeld & woord © conens & van wiechen