OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdinsdag 15 september 2015
nederland syrië syrië | palmyra 

wat op het hoofd? 

Op een reliëf uit de Bel-tempel in de ruïne-stad Palmyra (Syrië) zijn vrouwen afgebeeld die geheel gesluierd zijn, zo'n kleine tweeduizend jaar geleden.
Misschien dat ze nog door een spleetje met één oog iets kunnen zien, maar dat is in dit beeldhouwwerk niet goed te zien.

In datzelfde Palmyra zijn uit dezelfde periode ook stenen vrouwenbeelden teruggevonden die dames laten zien getooid met hun mooiste sieraden en een lichte sluier over hun hoofden.

Hoe moeten we deze gesluierde dames duiden? Sluierden Palmyrese vrouwen zich helemaal bij bijzondere, religieuze ceremonieën of liepen ze in het openbaar altijd zó? Gold het elke vrouw of was het (verplichte?) dragen van sluier of hoofddoek alleen voorbehouden aan  vrouwen van hoge komaf? Of hadden de geheel gesluierde vrouwen een speciale functie, bijv. priesteressen? 

Het versieren of verhullen van het vrouwenhoofd heeft al een hele lange geschiedenis, denk aan bijvoorbeeld de wetten over de versluiering van de vrouw die al ruim drieduizend jaar geleden in Mesopotamië werden opgesteld.

Gelukkig leven wij hier in een tijd dat de vrouw zelf mag kiezen hoe ze eigen haar en hoofd al dan niet versiert of tooit, tenzij er redenen zijn van praktische aard (hygiëne, herkenbaarheid).
Maar er zijn blijkbaar ook in Nederland van die dagen dat het dragen van een 'hoed-creatie' voor een bepaalde groep vrouwen een 'must' is.

Tja ..... ik blijf het een merkwaardige 'traditie' vinden.

beeld & woord © conens & van wiechen