OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdonderdag 30 juli 2015
dieren egypte fabelwezens romeinen | mozaïeken 

egyptische dieren in mozaïek 

Gisteren aandacht voor enkele dier-details van het Palestrina-Nijlmozaïek. Vandaag ook, maar nu enkele details van typische Egyptische dieren.

Naast ibissen en krokodillen (afb.) is een nijlpaard-jacht weergegeven.Twee nijlpaarden zijn al door speren geraakt. Een derde steekt zijn kop uit het Nijlwater (afb). Is het mijn verbeelding of lijkt hij enigszins smartelijk te kijken, alsof het zijn naasten zijn waarop gejaagd wordt.

Bovenin het NIjlmozaïek is het zuiden – de 'bronnen' van de Nijl – afgebeeld: kale rotsen, (fabel)dieren met in het Grieks opschriften en jagende zwarte mensen. Linksboven op het mozaïek is ook een lange, grote slang afgebeeld die net een vogel te pakken heeft (geheel links op de afb. hieronder). Is dat fantasie of heeft de mozaïek-ontwerper misschien zo'n gigantische slang zelf gezien?

Dat zou heel goed kunnen. Schrijvers uit de oudheid melden dat de vorst van Egypte, Ptolemaeus II (r.285-246 vC), niet alleen boeken verzamelde, maar ook exotische dieren. Hij organiseerde expedities om dieren te vangen en naar Alexandrië te brengen. Hij bracht ze onder in een dierentuin en liet sommige dieren ook meelopen in zijn grote Dionysus-optocht door de stad.

Een van de slangen – een python – zou een lengte van ruim 13m hebben gehad en was heel erg moeilijk te vangen. De jagers moesten al hun kracht en slimmigheid gebruiken. Maar het lukte, aldus de verslagen. De slang werd in Alexandrië aan de koning geschonken en iedereen was onder de indruk. De jagers werden rijkelijk belooond. Dus wie weet is op het Palestrina-mozaïek wel die enorme slang afgebeeld.

Morgen aandacht voor de mens!

beeld & woord © conens & van wiechen