OudWeb-log - voorbije toekomstdinsdag 24 maart 2015
spanje | romeinen spanje | (kelt)iberiërs romeinen 

numantijnen in de val 

Rond september 134 vC stond Scipio met zijn leger voor de 'poorten' van Numantia. Hoewel Numantia over slechts 4.000 krijgers beschikte en Scipio over een leger van ongeveer 60.000 man, ging de Romein de Numantijnse uitdaging tot een veldslag uit de weg, "omdat hij het niet wijs achtte slag te leveren met mannen, die uit pure wanhoop vechten". De Romeinen hadden in het verleden al vaak genoeg aan den lijve ondervonden hoe de Keltiberische manier van oorlogvoering, de guerrilla, hen duizenden soldatenlevens had gekost.

Scipio besloot dan ook tot een beleg van de stad, mede ingegeven door de ligging van Numantia, op een heuvel ruim 50m uitstekend boven het omringende land (groen op tekening). Hij liet rond de stad zeven legerkampen bouwen (rood op tekening). Deze kampementen liet hij met elkaar verbinden door middel van een solide, ruim 9 km lange blokkade-muur. Bij de rivier de Duero, die van noord naar zuid door het omsingelde gebied stroomde, liet Scipio uitkijkposten bouwen en grote balken "vol messen en speerpunten" in het water drijven. Door de stroming bleven die balken constant in beweging en op die manier was de laatste vluchtroute voor de Numantijnen afgegrendeld.
Ze zaten in de val.

 

Lopend dwars door de velden hebben de Romeinse stellingen bezocht. De zeven legerkampen waren de Romeinse soldaten waren ondergebracht. Na onderzoek in begin twintigste eeuw zijn de resten weer bedekt en zijn in het najaar goudgeel gekleurd door de stoppelvelden. Slechts wat slorig opgestapelde hoopjes stenen door de boeren verzameld tijdens het ploegen, herinneren aan de Romeinse legerkampen. Op slechts één heuvel zijn de schamele resten van het kamp nog steeds te zien.

Als we op deze Peña Redonda-heuvel – ten ZO van Numantia – tussen geurende tijm en lavendel de fundamenten van de kazernemuren bekijken, kunnen we met enige moeite de ruim honderd jaar geleden gepubliceerde plattegrond herkennen.
Vanaf elk legerkamp konden Scipio en zijn mannen Numantia prima bespieden en met de blokkademuur tussen de kampementen werd de stad van de buitenwereld afgesloten. Lopend door de velden en steeds vanaf de Romeinse legerkampement naar Numantia kijken, moeten we wel constateren dat Scipio's idee voor de omsingeling uitstekend effectief was.

Arme Numantijnen ........

beeld & woord © conens & van wiechen