OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstvrijdag 08 februari 2013
souvenirs & (reis)herinneringen nederland frankrijk egyptomanie 

piramide van aarde & grasDe piramide wordt al millennia lang geassocieerd met het oude Egypte. Dáár waren ooit zulke enorme, stenen piramiden gebouwd dat ze het voorstellingsvermogen van de mens te boven gingen. Ze waren gebouwd door slaven, door goden, door buitenaardse wezens ..... niets van dit alles.
Gebouwd door generaties Egyptenaren waren deze piramidale steenmassa's bestemd voor hun goddelijke farao. Deze 'eeuwige' graven symboliseerden het leven van de vorst na zijn dood en staan voor het voortbestaan van Egypte en van de Egyptenaren .....
De piramide werd een van de meeste gebruikte vormen door de eeuwen heen, bij uitstek een in het oog springend element van de egyptomanie; soms kun je bijna spreken van piramidomanie!
Ze lijken van alle tijden te zijn en we komen ze overal tegen, zelfs in Nederland.

Midden in het land, op de Utrechtse Heuvelrug, staat de Pyramide van Austerlitz.
De Franse generaal Marmont  die het Franse én Bataafse leger hier trainde, kreeg in dat mooie najaar van 1804 het idee om zijn mannen een monument te laten oprichten "à la Gloire de l'Empereur des Français NAPOLEON", aldus het opschrift op één van de vier gedenkstenen. We lezen dat ze 32 dagen nodig hadden en het werd feestelijk in oktober 1804 'ingewijd' met militaire parades - die veel kijkers trokken - diners en vuurwerk.

Marmont, die door de piramide ook zijn eigen naam wilde laten voortleven in Nederland, was op zijn zachtst gezegd nogal geïrriteerd toen koning Lodewijk Napoleon het monument in 1806 herdoopte in de Pyramide van Austerlitz, naar de plaats in Tsjechië waar in 1805 Napoleon zegevierde over de Russische tsaar en de Oostenrijkse keizer (vandaar: Driekeizerslag!).  

Dertig jaar geleden kwamen we er voor het eerst, maar toen - zo verscholen tussen bomen - leek het slechts een grote bult aarde met daarop een stenen toren. Niet écht indrukwekkend.
Maar sinds 2008 is het hele monument gerestaureerd en het ziet er prachtig uit, zoals het in 1804 was bedoeld. Een ruim 35m hoge zoden-trap-piramide bekroond met een oorspronkelijk houten - nu stenen - toren in de vorm van een obelisk. Ook zo'n geliefd oud Egyptisch element!

De Franse tijd in Nederland heeft niet lang geduurd, achttien jaar (1795-1813), maar de herinnering eraan is groots & groen.