OudWeb-log - voorbije toekomstdinsdag 02 juni 2015
dood frankrijk middeleeuwen middeleeuwen | sarcofagen sarcofagen & askistjes 

hemelse graven? 

Een van de raadselachtige begraafplaatsen in Frankrijkrijk is die van Civaux (ca. 300 km ten ZO van Poitiers). Nietsvermoedend kom je aanrijden en ziet de plaatselijke begraafplaats. Het lijkt zoals zoveel begraafplaatsen, maar kijk je goed dan is de omheining al merkwaardig. Die bestaat namelijk uit grote rechtop geplaatste stenen platen. Bij nadere beschouwing zijn ze te herkennen als sarcofaag-deksels.

Loop je de begraafplaats op, dan zie je gewone, moderne graven, maar ook enorme sarcofagen, uit één stuk steen. De deksel zijn al zeker in de achttiende eeuw als afrastering gebruikt, zodat de sarcofagen duidelijk hun binnenste leegte laten zien.

Ze lijken wel verstrooid op de begraafplaats neergegooid. Het zijn merovingische sarcofagen, dat is duidelijk. Sommige onderzoekers menen dat er meer dan 10.000 van die stenen gevaarten liggen, deels nog onder de grond. Maar waarom liggen zoveel merovingische sarcofagen op die plek?

Niemand weet het. Gelukkig heeft de middeleeuwer voor dit soort raadselachtige problemen een oplossing: een legende. In 507 streden hier (in de omgeving) de legers van Frankische Clovis tegen die van Visigotische Alarik (historisch). De eerste overwon, maar er waren zoveel strijders gestorven in de strijd dat het sarcofagen regende zodat iedereen op de juiste manier begraven kon worden! Een heus wonder!

Of gaat het hier om een soort van Merovingisch 'heilig' bedevaartsoord waar het 'goed' sterven was? Misschien dat daarom velen hier naar toe kwamen als ze voelden dat hun laatste uur geslagen was of zich hier lieten begraven.
Het is nog steeds een raadsel!

beeld & woord © conens & van wiechen