OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdinsdag 26 juli 2016
libanon egyptomanie museum (objecten) 

museum als phoenix 

Het Nationaal Museum van Libanon in Beirut heeft een prachtige verzameling en met veel plezier hebben we er uren rondgelopen. Maar dit museum is ook iets anders, het een symbool van de veerkracht van Libanon.

In 1923 – een tijd dat men druk bezig was met het verleden van het 'nieuwe' land Groot Libanon – werd een comité opgericht om fondsen te werven voor een museum, waarin het verleden kon worden tentoongesteld. Ook de stijl waarin het gebouw werd gepland – neo-egyptiserend – paste helemaal in het begin van de twintigste eeuw.

Het museum kwam er en werd vanaf 1942 opengesteld voor bezoekers. In 1975 moesten de museumpoorten sluiten vanwege de burgeroorlog. Zoveel mogelijk objecten werden in veiligheid gebracht en zware stukken – zoals Romeinse sarcofagen – werden in beton gestort. Het gebouw lag op de demarcatie-lijn tussen oost- (christelijk) en west- (islamitisch) Beirut, gewapende milities hielden er huis en het museum werd uitgeleefd en raakte zwaar beschadigd.  

In 1999 werd het Nationaal Museum – hersteld en geheel opnieuw ingericht – weer voor publiek opengesteld, alleen kogelgaten herinneren nog aan oorlogsjaren.

Dit schitterende museum herbergt nu zeer belangrijke archeologische collecties, maar is ook een symbool: phoenix herrezen uit zijn burgeroorlog-as!

beeld & woord © conens & van wiechen