OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstwoensdag 04 januari 2017
nederland middeleeuwen | misericorden 

laat-middeleeuwse hipster? 

De misericorden van het koorgestoelte in laat-middeleeuwse kerken doen ons ook nu nog glimlachen. Scènes uit het leven van alledag, spreekwoorden of symbolen van zonde werden in hout op deze 'bij-zittertjes' vorm gegeven. De kloosterkerk van Ter Apel werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw gebouwd. In begin zestiende eeuw werd het houten koorgestoelte geplaatst. Het lijkt wel of de beeldhouwer een voorkeur had voor menselijke hoofden met gekke baardjes en bijna dierlijke oren.

 © conens & van wiechen